Volg de borden…

De chartist is een technician als hij gebruik maakt van kwantitatieve criteria om trends en veranderingen in de trends te signaleren. Over de afstelling van de parameters van de gehanteerde technische analyse indicatoren kan worden getwist, maar uiteindelijk is er niets dat altijd werkt onder alle omstandigheden. De heilige graal bent uzelf. U gelooft in uw aanpak of niet. U hecht waarde aan de filosofie van een ander…of niet.

Het overzicht hieronder is een weergave van de procentuele koersveranderingen van een 1 dag, 5 handelsdagen en 20 handelsdagen geschetst ten aanzien van een aantal bekende beursindices en overige assets. Uit het overzicht blijkt o.a. dat de obligaties uitgegeven door Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten in een stijgende trend bewegen en ook de Amerikaanse dollar in trek is. Europees Vastgoed staat ook in de belangstelling. Een aantal aandelenindices gedraagt zich dusdanig sterk, dat de criteria achter de handelsfilosofie van LOEF Technische Analyse de indruk wekken uit te bodemen. Ondertussen zijn er aandelenindices die nog steeds in een dalende trend worden geklassificieerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enerzijds bestaat de neiging om het koersherstel op de aandelenmarkten – en in het bijzonder de AEX – opwaartse kansen toe te dichten, anderdzijds weerhouden een aantal zwakke condities in de cyclus nog om vol vertrouwen over de drempel heen te stappen. ‘ENTER ONLY’ geldt alleen bij vol vertrouwen, maar ‘DO NOT ENTER’ staat symbool voor de uitspraak ‘bij twijfel niet inhalen’.

AEX vanaf 2011

 

 

 

 

De technische condities in de afgelopen twee handeldagen leverden op basis van handelscriteria eergisteren een ‘sell’-signaal op en gisteren een ‘exit long’. Vorig jaar oktober waren ook twee aaneengesloten handelsdagen het toneel van deze twee criteria, maar de volgorde was omgekeerd. Hoe dan ook zijn de zwarte candles (zie legenda) illustratief voor een overgangsfase. In een overgangsfase wordt een nieuwe trend verkent, maar de oude trend is nog niet verlaten. Zie hier een poging om te beschrijven hoe LOEF Technische Analyse de marktomgeving beleeft.

Legenda…een toelichting op de betekenis van de kleuren in de grafiek hierboven