Alles is relatief

De juiste beleggingsmix is voor iedere belegger een persoonlijke keuze/afweging. De homo economicus in de technisch analist streeft naar een zo groot mogelijke behoeftebevrediging. In economisch vakjargon heet dit ‘nutsmaximalisatie’. Waar de consument volgens de economische wetenschat tracht zijn schaarse middelen – zijn inkomen – zodanig aan te wenden dat hij een goederen- en dienstenpakket verwerft dat maximaal voldoet aan zijn behoeften, streeft de technisch analist ernaar om zo consistent mogelijk een positief resultaat te realiseren onder voortdurend veranderende omstandigheden. Geen ‘Ceteris paribus’ hier, want de overige omstandigheden blijven nooit gelijk (terwijl in het theoretisch laboratorium de invloeden juist wel geisoleerd worden om te beoordelen wat de invloed is van variabelen op andere grootheden).

Klinkt allemaal vaag waarschijnlijk, maar de grafieken hieronder verduidelijken hopelijk veel. Beleggers kunnen hun vermogen aanwenden voor beleggingen in aandelen, onroerend goed, staats- en/of bedrijfsobligaties, grondstoffen, edele metalen, valuta’s, kunstvoorwerpen, wijn en waarschijnlijk nog andere zaken die onbenoemd zijn gebleven.

iShares Barclays 20+ yr Treasury Bond Fund (tickersymbool TLT) in 2012

 

 

 

 

De opgaande trend in de Amerikaanse staatsobligaties is intact en de gekleurde lijngrafieken onderin weerspiegelen op dagbasis (zie boven) en weekbasis (zie onder) de relatieve kracht van deze ETF ten opzichte van de iShares Barclays All Countries World Index,  iShares S&P GSCI Commodity-indexed Trust, SPDR Dow Jones Global Real Estate en SPDR Gold Trust.

 

 

 

 

CONCLUSIE: beleggers spreken een duidgelijk voorkeur uit voor Amerikaanse staatspapier ten opzichte van andere asset-classes. Beleggers denk bij uzelf…ALLES IS RELATIEF.

Door omstandigheden helaas vandaag geen trendoverzichten.

Excuses voor het ongemak.

Edward