De juiste beleggingsmix

Hoe ziet de ideale beleggingsportefeuille eruit? Een moeilijke vraag. Het antwoord hangt ook af van iemands beleggingsprofiel, de persoonlijke wensen en omstandigheden waaronder de beleggingshorizon en mate van risicobereidheid. En niet te vergeten de opgedane ervaringen. De ideale beleggingsportefeuille is feitelijk een beleggingsmix die optimaal is afgestemd op de hiervoor genoemde aspecten. En aangezien verandering de enige constante is, zal de samenstelling van een beleggingsportefeuille per definitie regelmatig moeten veranderen om te bereiken wat men voor ogen heeft. Rendement en risico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hier zal voortdurend een zorgvuldige afweging moeten worden gemaakt. Dit alles is zeer persoonlijk van aard. Raadpleeg daarom regelmatig een gecertificeerde beursprofessional (beleggingsadviseur/vermogensbeheerder).

Op maandag 2 januari 2012 berichtte Het Financieele Dagblad: “Vooruitzien is dit jaar als staren in een ondoordringbare mist. Zakenbanken durven geen enkele concrete voorspelling te doen over beursjaar 2012“. Dat het maken van de juiste keuzes zelfs moeilijk is voor de professionals blijkt o.a. uit een terugblik op de prestaties van de gekozen ‘favoriete beleggingsfondsen’ door vijf instellingen (ABN AMRO MeesPierson, ING, Insinger de Beaufort, Van Lanschot Bankiers en Rabobank). Het rendement van de in totaal 15 gekozen top-3 fondsen liep in 14 fondsen uiteen van -1% tot -24%, waarbij slechts 1 uitverkoren beleggingsfonds op 30 november met een positief resultaat prijkte (van +5%).  De gemaakte keuzes hadden betrekking op o.a. emerging markets, top-dividend aandelen, China, bedrijfsobligaties, het thema ‘Global Opportunities’, Asian Market Leaders, Commodity index unhedged, aandelen Rusland, aandelen consumententrends. De aanhef van het krantenartikel in december vorig jaar is zeer herkenbaar: “Grillige markt frustreert keuzes“.

VRAAG: Hoe kiest uzelf de juiste beleggingsmix als zelfs de professionals er niet in slagen om de toekomstige ontwikkelingen te doorgronden?

LOEF Technische Analyse zegt: ‘Houd het simpel’. Kijk in de eerste plaats naar de richting van de (middel)lange termijn trends en mijd wat geen waarde toevoegt of vernietigt. Blijft over wat wel waarde toevoegt. Vraag: Hoe maakt u het onderscheid? Antwoord: door beslisregels te formuleren (in plaats van te voorspellen). Beslisregels met betrekking tot vragen hoe een opgaande cyclus te herkennen, topvorming te signaleren, de dalende cyclus op het netvlies te krijgen en een bodem/herstelproces te zien.

Door de vier genoemde fasen in de verschillende asset classes (en daarvan afgeleide markten/instrumenten) op het netvlies te krijgen, weet u welk gewicht u in de waagschaal mag stellen. Als twee verschillende beleggingscategorieen in waarde stijgen (bijvoorbeeld zoals nu de Amerikaanse vastgoedaandelen en staatsobligaties van solide naties) dan is een onderling vergelijk op basis van relatieve sterkte voldoende om te weten wat sterker presteert. Door dit continue te monitoren met gemiddelden krijgt u in slow motion de veranderingen in beeld en daarmee ook de rust om de wegingen van uw beleggingskeuzes aan te passen.

Recent verschenen er twee artikelen in de financiele pers: “Nederlandse beleggers zijn doe-het-zelvers” (bron: Het Financieele Dagblad 25 juni 2012). Het FD meldde: “Banken onderschrijven dat klanten beleggen en asset-allocatie voorals zelf willen doen, maar dat ze veelal hun doelstellingen niet halen’. Op 30 juni berichtte De Financiele Telegraaf: “Belegger besteedt asset allocatie vaker uit aan fondsbeheerder“. In het artikel werd aandacht besteed aan ‘multi-asset fondsen’, waarbij de samenstelling van de asset-allocatie voortdurend wordt aangepast. Dat vraagt om een goede strategie….en juist als de markt zoals hierboven geschetst ‘grillig’ is. Afgelopen weekend meldde dezelfde Telegraaf het volgende: “Onvrede met vermogensbeheer zet belegger aan tot shoppen“. De behoefte aan beter beheer (lees ‘risicobeheersing’) neemt toe.

In het besloten deel van deze website treft de ‘doe-het-zelf belegger’ elk weekend een kwadrant aan met o.a. instrumenten (ETF’s) op ‘asset-allocatie’-niveau, waaruit kan worden afgeleid in welke fase aandelen, vastgoed, staats-/bedrijfsobligaties, commodities en edele metalen zich bevinden. Ook worden de trends regionaal, nationaal en voor aandelen op sectorniveau gerangschikt. Op basis van de dagelijkse trendoverzichten en relatieve sterkte analyses kan worden gecontroleerd of de trend van uw persoonlijke voorkeur zich in de gewenste richting ontwikkelt. De rustige belegger die een dynamisch beleggingsbeleid omarmt zal op basis van de wekelijkse overzichten af en toe de wegingen in zijn/haar beleggingsportefeuille kunnen heroverwegen. De actieve (dag)handelaar heeft voldoende keuzes uit de verschillende trendoverzichten om zelf een oordeel te vormen.

OVERWEGINGEN

Mocht u geen d0e-het-zelf belegger zijn, maar meer belang hechten aan vermogensbeheer op basis van technische analyse laat u dat dan (per email)  a.u.b. weten, want de juiste beleggingsmix samenstellen heeft niets te maken met vooruitzien en/of staren in ondoordringbare mist, maar alles met het consistent beheersen van veranderingen in de trends. Maar om die veranderingen effectief te kunnen beheersen, moeten die veranderingen wel gesignaleerd worden. LOEF Technische Analyse onderhoudt contacten met diverse professionele marktpartijen en helpt u graag op weg bij al uw overwegingen inzake het gebruik van technische analyse. Uw reacties worden zeer op prijs gesteld.

 

Trendstatus asset allocatie instrumenten (relatieve sterkte versus iShares MSCI All Countries World index)

 

 

 

 

 

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL 20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

Europese DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

Trendstatus Commodities 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

LOEF TA MODELPORTEFEUILLE (startdatum 17 april 2012)

 

 

 

De ProShares Short QQQ zijn gebaseerd op de aanname van een hervatting van de dalende trend in de Nasdaq-100 index (zie onder). De dubbele top rond een voormalige steun geeft nog aanleiding om een neerwaartse reactie te veronderstellen. In deze is sprake van zwarte candles (= overgangsfase mogelijk van bear naar bull).

Nasdaq-100 index in 2012