Fibonacci versus Fed

Op het moment van publiceren van de koersgrafieken hieronder is nog niet bekend of de hoop op een voortgaande stimulering van de economie door de Federal Reserve terecht is of niet. Het is overigens maar de vraag of de markt blij moet zijn met wat de Federal Reserve doet of nalaat te doen. Als de Federal Reserve besluit tot (voortzetting van de) stimuleringsmaatregelen dan is dat enerzijds goed nieuw, maar anderzijds ook slecht nieuws. Hoe gaat u dat beoordelen?

Voor het juiste oordeel moet u niet bij de Federal Reserve zijn. Dit orgaan is slechts tijdelijk bij machte om de markt te beinvloeden. Daarna nemen de natuurlijke krachten die in het financiele systeem zijn opgebouwd vanzelf weer over. Het is daarom wellicht beter om respect te tonen voor het natuurlijke proces van actie en reactie op de beurs. Niet zelden verloopt dit fenomeen volgens ratio’s die terug te voeren zijn op de gulden snede verhouding, welke rechtstreeks voortvloeien uit de getallen van de Fibonacci-reeks 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 etc. etc.  Deel de opeenvolgende getallen voortschrijdend op elkaar en de ratio’s 0,618 en 1,618 komen dominant terug.

In de S&P 500 index zijn er 55 handelsdagen verstreken sinds de top dit jaar en is er 61,8% van de koersdaling afgelopen dinsdag ingelopen. De koersdaling verliep in 5 golven en het herstel in 3 golven, hetgeen samen tot het Fibonacci-getal 13 leidt. Wanneer prijs, tijd en structuur van de koersbewegingen met elkaar samenvallen, neemt de kans toe dat de markt op een cruciaal draaipunt is beland. Als LOEF Technische Analyse zou moeten kiezen tussen respect voor de groei- en vervalprocessen in de natuur of instellingen die proberen de natuur te manipuleren dan raadt u al waarnaar de voorkeur uitgaat. De top in de S&P 500 index werd dit jaar bereikt op 1422,35 en de bodem werd gezet op 1266,95. Het 61,8% Fibonacci-retracement wordt gevonden bij een S&P 500 index stand op 1362,98. De intraday top op 19 juni jl. werd gezet op 1363,41. Voor het overige wordt verwezen naar het eerdere commentaar omtrent (meest waarschijnlijke afloop) de recent getoonde ‘rising wedge’ in de S&P 500 index.

S&P 500 index met Fibonacci-ratio’s en -getallen tussen belangrijke draaipunten sinds de top dit jaar

 

 

 

 

S&P 500 index met Elliott Wave impuls en reactiegolf

 

 

 

 

Het woord is aan de Fed…..

Einde bericht 20 juni 2012 om 18:21 uur

Aan de update wordt morgenochtend gewerkt.