Bunds relatief aantrekkelijk

Zoals u eerder afgelopen week kon vernemen…de enige zekerheid in dit vak is verandering.

De iShares MSCI All Countries World (aandelen) Index Fund wordt aan het eind van de afgelopen week geconfronteerd met een relatief verkoopsignaal ten opzichte van de iShares MSCI Barclays Aggregate Bond Fund, de iShares Barclays International Government Credit Bond Fund en iBoxx EU Sovereign Germany Index 7-10 year Price alsmede de iBoxx EU Sovereign Netherlands Overall Price. Het signaal geeft aan dat de beleggingscategorie ‘bonds’ (internationaal staatspapier en ‘investment grade’ schuldpapier) weer sterker begint te presteren dan de koersontwikkelingen in de wereldwijde aandelenmarkten. Het relatieve verkoopsignaal komt zowel op dagbasis als weekbasis.

iShares MSCI ACWI Index Fund op dagbasis (+ relatieve sterkte t.o.v. iShares Barclays International Government Credit Bond Fund) vanaf september 2011

 

 

 

 

De stijgende steunlijn langs de bodems van oktober en november 2011 en begin april 2012 is vrijdag neerwaarts gebroken. Een trendbreuk is een signaal van een trendverandering. Het voorspelt niets, maar het feit ligt er. Conclusie: wat gaat u met het signaal doen? Negeren of uw beleggingsbeleid aanpassen?

LOEF Technische Analyse kiest voor een wijziging van het beleggingsbeleid. Afbouwen van het gewicht in aandelen en opbouwen van de weging in de solide staatsleningen. Niet alleen waarschuwt het (H)oofd(S)chouderpatroon op wereldschaal voor topvorming (zie grafiek hierboven op dagbasis), maar ook op weekbasis geeft het relatieve verkoopsignaal het sein om defensiever te beleggen.

iShares MSCI ACWI Index Fund op weekbasis…let op de kruising in de groen/zwarte MACD afgeleid van de relatieve sterktelijn (t.o.v. iShares Barclays International Government Credit Bond Fund).

 

 

 

 

In de wekelijkse monitoring van de asset-classes aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en edele metalen begint de iShares Barclayse Aggregate Bond Fund ook sterker te presteren ten opzichte van Amerikaans en Aziatisch vastgoed, Emerging Markets, Japan en grondstoffen. De wekelijkse check op basis van weekdata geeft dus aanleiding om de samenstelling van uw beleggingsportefeuille kritisch(er) te beoordelen. De weekgrafiek maakt immers duidelijk dat na de neerwaartse kruisingen in 2010 en 2011 de aandelenmarkten in een zeer wispelturige en voor de meeste analisten niet verwachte correctiefase belandden. Zorg ervoor dat u niet hetzelfde overkomt.

De Bund future wordt relatief aantrekkelijker dan de DAX-index (zie groen/zwarte MACD-kruising als gevolg van de stijgende roze relatieve sterkte, zie grafiek hieronder). De Bund future breekt afgelopen week uit naar een nieuw all-time high.

 

 

 

 

In dit kader zijn enkele uitspraken van Peter Bernstein (zie besloten gedeelte) in The New York Times van uitzonderlijk grote betekenis voor iedereen die zich op de financiele markten waagt!  Neem een (proef)abonnement door u te registeren en neem kennis van zijn uitspraken. Het verschil tussen wel of niet lezen kan het verschil betekenen tussen wel of niet op de beurs in de toekomst financieel te overleven. Een ‘must read’!

Waarom een ‘must read’ ???

Ik raad u dringend aan om de publicatie van 29 april jl. omtrent ‘PANTA RHEI’ nogeens door te lezen en de uitspraak van Charles Darwin bij zijn foto. Als u dat eerst doet, leest u dan hieronder de (wat mij betreft) zeer wijze woorden van Peter Bernstein (auteur, historicus, econoom en belegger) en print het volgende citaat uit boven uw beeldscherm vast te plakken: ‘The trick is to survive’.

 

 

Denk in het bijzonder aan de gevolgen van niet luisteren naar de boodschap van de markt…

 

 

Met dank aan de inzichten van de Heraclitus, Charles Darwin, Hans Wertheim Salomonson en vandaag Peter Bernstein kan LOEF Technische Analyse slechts door middel van de trendoverzichten hieronder inzicht geven in de actuele status van de korte termijn trend (kolom KT), de lange termijn trend (kolom LT), de verbeteringen of verslechteringen in de bewegingen van deze trends en hieruit volgende absolute en relatieve koop- en verkoopsignalen.

Voordat de trendoverzichten worden toegelicht, treft u hieronder in de verschillende kwadranten aan waar de grote bewegingen zich in de cyclus bevinden. Op basis hiervan kunt u hopelijk een goede inschatting maken waar u uw prioriteiten moet leggen om de veranderingen in de financiele markten te overleven.

Beleggingsklok diverse instrumenten asset allocatie

 

 

 

 

 

 

Landenklok

 

 

 

 

 

 

Sectorklok

 

 

 

 

 

 

 

 

Commodity klok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Asset Allocatie op weekbasis (van belang voor de dynamisch belegger die de middellange termijn – komende weken/maanden – wil beheersen).

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Asset Allocatie op dagbasis (van belang voor de actieve belegger)

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht AMX

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Dow-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Europese DJ SToxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Amerikaanse S&P 500 index

 

 

 

 

Trendoverzicht Commodities

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFENSIEVE MODELPORTEFEUILLE

 

 

 

 

 

 

Het aandeel Solvay geeft een ‘SELL’-signaal op basis van relatieve sterkte t.o.v. AEX, maar in de grafiek een ‘BUY’-signaal (zie onder), terwijl relatief t.o.v. BEL-20 nog sprake is van outperformance (zie trendoverzicht BEL-20). De modelportefeuille kent standaar de AEX als vergelijkingsmaatstaf. Aangezien er sprake is van een algehele verslectering van het aandelenklimaat zal de offensieve modelportefeuille mogelijk in de komende dagen al gewijzigd worden ten gunste van ETF’s  in de vastrentende sfeer.

SOLVAY (+ relatieve sterkte versus AEX-index)

 

 

 

 

 

In de loop van zondag(avond) kunt u hieronder overzichten aantreffen gerangschikt op koop/verkoopsignalen.

BELANGRIJK

Jaarabonnees krijgen dit weekend een email toegestuurd ten behoeve van de mogelijkheid om gebruik te maken van LOEF Sprinter Abonnement SMS-informatieservice + begeleidende email. Belangstellenden die zich per email hebben gemeld ontvangen nadere instructies.

Einde bericht zaterdagavond 22:36 uur