AEX volgens Elliott

Op het HCC Beleggen Symposium afgelopen week werd een citaat uit 1987 afkomstig van een technisch analist (de heer Wertheim Salomonson) onder de aandacht gebracht: ‘Charts voorspellen niets’ zei hij. ‘Als de richting van de trend wijzigt dan signaleren wij dat’. Dat laatste is heel wat anders als voorspellen. Toch is een technisch analist die niet aan voorspellen doet een vreemde eend in de bijt. Immers, ‘technical analysis is a study of historical price action with the purpose to forecasts future price trends’ (= gangbare definitie).

Er zijn teveel technieken en tactieken om te benoemen, maar de uurgrafiek van de AEX is wellicht een interessant onderwerp gelet op de cijfers die vanmiddag in de V.S. bekend worden gemaakt omtrent de werkgelegenheid. De impact van deze economische cijfers wordt geacht door te werken in het handelsgedrag van de beleggers op de Nederlandse aandelenbeurs. Voor hen die een voorspelling (zo af en toe) wel op prijs stellen is de dalende structuur van de AEX op uurbasis (zie grafiek onder) aan te merken als een impulsachtige Elliott Wave ‘down’. De daling van golf 3 is opgebouwd uit vijf subgolven (i,ii, iii, iv en v). De trend is dalend op basis van een simpele trendlijn getrokken langs de lagere toppen. Als de trend wijzigt dan signaleren wij dat. Tot die tijd wordt een trend intact verondersteld (totdat het tegendeel dus wordt aangetoond).

CONCLUSIE: twee golven zijn volgens de Elliott Theorie aan elkaar gelijk. Minimaal is dus een daling van de AEX te verwachten met een omvang van de daling van golf 1 (= test van de 300-puntengrens). Het meer bearish alternatieve scenario is een dalingsomvang van 30 indexpunten vanaf de top van golf 4 omdat de lengte van golf 3 plaats vond van 330 naar 300. Dan wordt het koersdoel ca. 282. Wat de uitkomst ook moge zijn…de AEX sloot onder het 20-daags gemiddelde en het 20-daags gemiddelde noteert onder het 120-daags gemiddelde. Deze objectieve constatering ondersteunt de subjectieve interpretatie van de Elliott Wave theorie in de AEX

AEX op uurbasis vanaf maart 2012

 

 

 

 

AEX op dagbasis met 20-/120-daags gemiddelde

 

 

 

 

ALGEMEEN ADVIES: respecteer de richting van de trend, totdat het tegendeel blijkt

Aan de update wordt momenteel gewerkt…

iShares MSCI All Countries World Index ontwikkelt een (H)oofd(S)choudertop…stijgende steunlijn moet bulls vandaag redden…

 

 

 

 

Trendoverzicht AEX

 

 

 

 

 

 

 

AMX Trendoverzicht

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Dow-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Europese DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht S&P 500 sectoren

 

 

 

Trendoverzicht Commodities

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

 

LOEF OFFENSIEVE MODELPORTEFEILLE (slotkoersen 3 mei 2012).

 

 

 

 

 

Geen wijzigingen vandaag.

Einde bericht.