AEX test 300, Imtech sprinter short + 6,2%

Vandaag werd de eerste transactie in de Loef Sprinter Portefeuille doorgevoerd. Voor een bedrag dat gelijk staat aan ca. 2% koersrisico van het (fictieve) startkapitaal zijn 80 Imtech Sprinter Short 23,90 gekocht a limiet 5,17. De slotkoers is 5,49.

 

Met dit hefboomproduct van ING wordt ingespeeld op de dalende trend van het aandeel Imtech (zie handelssignalen Loef beleggingsmethode). De rode candles illustreren een dalende trend.

Grafiek Imtech (bijgewerkt op slotkoersbasis)

 

 

 

 

De keuze voor een Imtech Sprinter Short 23,90 werd gemaakt op basis van het gangbare trendoverzicht (zie onder) dat dagelijks wordt gepubliceerd. Het aandeel Imtech viel op vanwege de rode neerwaartse driehoek naast de kolom LT.  De lange termijn trend was omgeslagen in dalend als gevolg van de neerwaartse kruising van het 20-daags gemiddelde onder het 120-daags gemiddelde.

Voorbeurs werd hedenochtend al meegedeeld dat een test van de AEX-grens rond 300 was te verwachten. Rekeninghoudend met het algemene marktbeeld werd vervolgens gezocht naar een product uit het sprinteroverzicht (zie www.ingsprinters.nl) waarin het signaal kon worden toegepast.

Trendoverzicht AMX hedenochtend…

 

 

 

 

 

 

 

De AEX viel conform verwachting terug naar de 300-puntengrens. De vraag is…zal deze magische grens succesvol worden getest of uiteindelijk toch breken? In de loop van dit weekend (zaterdag) leest u het besloten deel van deze site alles wat van belang is om deze vraag te beantwoorden.

Aan de update wordt in de loop van dit weekend gewerkt…

Tags: , , , , ,