Pre-mortem

Post-mortem beleggers die interesse tonen in de technische analyse weten achteraf precies aan te geven (en te verklaren) waar in het verleden wat fout is gegaan. Als de doelstelling is om fouten zoveel mogelijk in de toekomst te vermijden dan is de beste oplossing (voorzover mij bekend) denkbeeldig de route teruglopen en je continue daarbij af te vragen op welk moment je wat had moeten doen om de fout te voorkomen. Kortom, behoud en vermogen is een kwestie van goede voorbereiding door te leren van de fouten uit het verleden. En als we fouten maken (en dat doen we…keer op keer) dan is dat niet erg, maar probeer dan in elk geval zo snel mogelijk de fout te signaleren, zodat zo snel mogelijk de eventuele schade wordt beperkt.

Een voorbeeld…in het besloten deel van deze website ziet u o.a. een trendoverzicht van de Europese hoofdsectoren. Elf van 19 genoemde hoofdsectoren presteert relatief sterker dan de DJ Stoxx 600 index. Vanzelfsprekend is dit een momentopname, maar we hebben nu eenmaal niets meer dan deze en de historische informatie en daar zullen we het mee moeten doen. In vijf van deze elf sectoren is er in de laatste vijf handelsdagen een relatief koopsignaal afgegeven. Dat wil zeggen, in vijf sectoren is er op basis van het relatieve sterkte concept uit de technische analyse sprake van een beweging die sterker is dan de DJ Stoxx 600 index. Als u vermogensbehoud of -groei nastreeft dan is het wel handig als de beurskoers minimaal gelijk blijft of stijgt. Uit het trendoverzicht blijkt dat de DJ Stoxx 600 index in de afgelopen dagen met -4,4% is gedaald, maar een aantal sectoren is minder hard gedaald.

Wie kansen zoekt in de markt die respecteert de markt. Wie de uitdaging zoekt om slimmer te zijn dan de markt (zonder gebruik te maken van misbruik van voorkennis) zal dagelijks de koersen moeten zien te beheersen en tevens bereid moeten zijn zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Dat betekent dus ook dat wat vandaag goed lijkt, morgen achterhaalt kan zijn. Het is bewuste keuze … of liever gezegd het zou een weloverwogen keuze moeten zijn…om de uitdaging met de markt aan te gaan. Immers, u weet na het artikel gisteren door IEXProfs dat zelfs het merendeel van de professionele beleggers niet in staat is om de markt bij te benen. Lees ook het bericht in Het Financieele Dagblad gisteren getiteld ‘Hedgefonds blijft achter bij de markt’ en dat ondanks het feit dat hedgefondsen hun eerste beste kwartaal sinds 2006 beleefden!

CONCLUSIE: een absoluut positief rendement realiseren en outperformance realiseren en dat op de lange termijn is meer dan een uitdaging. Een voorbeeld van Pre-mortem technische analyse is het ‘Personal Care’-aandeel L’Oreal (zie grafiek). Dit aandeel beweegt zich in een stijgende trend en momenten van zwakte in een stijgende trend zijn doorgaans tijdelijk van aard, totdat het tegendeel wordt bewezen. In de methode LOEF worden deze momenten zichtbaar op basis van technische handelssignalen, zoals recent in de afgelopen dagen de ‘BUY’ en zojuist intraday ‘buy & hold’-signalen. Om het risico van dodelijke bewegingen te elimeren wordt gebruik gemaakt van een glijdende stop loss (zie paarse lijn). Als het misgaat dan weten we dat heel snel en blijft het risico doorgaans beperkt en overzienbaar. Focus op deze wijze van beleggen en u maakt een begin de statistiek van trendvolgende winstgevende methodieken met succes toe te passen. Volledigheidshalve…op deze informatie is een disclaimer van toepassing.

Voorbeeld L’Oreal met 20/120-daags gemiddelden, glijdende stoploss en relatieve sterkte ten opzichten van de DJ Stoxx 600 index.

 

 

 

 

Legenda (kleuren zijn bedoeld om de fase van de trend te illustreren en op basis hiervan de trendvolgende strategie/tactiek voortvloeiende uit de trendanalyse nader te duiden).

 

 

 

 

 

 

De koop- en verkoopsignalen in de grafiek worden mechanisch getriggerd op basis van vooraf (pre-mortem) bepaalde handelscriteria. Neem a.u.b. kennis van de disclaimer.