Survival of the fittest

Het zijn niet de slimsten of de sterksten die (financieel) overleven, maar degenen die het beste zich bereid tonen om zich aan de veranderende omstandigheden (op de beurs) aan te passen. De aandelenkoersen (of andere vermogenstitels) bewegen niet in een rechte lijn omhoog. Koersstijgingen en koersdalingen wisselen elkaar af. Zolang de optelsom van winsten en verliezen zich in positieve zin ontwikkeld zal de belegger tevreden kunnen, mogen of moeten zijn. De winsten moeten dus groter zijn dan de verliezen. Aangezien het weer onrustig begint te worden op de beurs breng ik graag een uitspraak van Albert W. Thomas uit 1927 onder uw aandacht. Deze uitspraak moet u aan het denken zetten:

‘It is better to be out wishing you were in, than in wishing you were out’

Hoe vaak betrapt u zichzelf op de gedachte van ‘was ik maar eerder uit de markt gestapt’. Als u dat een keer is overkomen dan is het leermoment dat u de volgende keer niet alleen nadenkt over uw ‘entry’-strategie, maar vooral voordat u de opdracht om in de markt te stappen heeft nagedacht over criteria die ervoor zorgen dat u deze vraag in de toekomst niet meer stelt. De ‘sell’ discipline als onderdeel van een beleggingsmethode draagt vaak veel effectiever bij aan het behoud en groei van het kapitaal dan de ‘buy’ discipline. Realiseert u zich a.u.b. dat de factor tijd vraagt om uw geduld om dat te bewijzen. Net als in andere zaken in het dagelijks leven kost het meer tijd om iets op te bouwen dan iets af te breken. De AEX-index deed er vanaf het begin van dit jaar 11 weken over om de maximaal haalbare winst te boeken om vervolgens alles in drie weken tijd weer in te leveren.

Vandaag verscheen op de website van IEXProfs een column getiteld ‘Nog geen 3% kans op outperformance’ (link: http://www.iexprofs.nl/Column/Nieuws/74374/Nog-geen-3-kans-op-outperformance.aspx ). Dat de grote meerderheid van actief beheerde fondsen achterblijft bij hun benchmarks wekt geen verbazing. Het merendeel van de mensen heeft nu eenmaal niet de discipline(!) om een methode die wel zorgt voor een kans op outperformance  consistent vol te houden. Zodra een methode wordt getroffen door verliezen – en vooral een reeks van verliezen – dan slaat de twijfel toe en is de verleiding groot om naar iets anders op zoek te gaan. Alsof er iets zou bestaan wat altijd werkt onder alle omstandigheden.

In de grafiek van de AEX hieronder (vanaf medio 1992) blijkt dat de weg naar vermogensgroei niet in een rechte lijn omhoog verloopt, maar af en toe wordt onderbroken door valkuilen. Zolang er vangnet is gespannen nemen de overlevingskansen daardoor toe. De stijgende equity-curve komt tot stand in de markt (AEX) te stappen zodra de slotkoers boven het 20-daags gemiddelde noteert en dit gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde sluit. Als de koers onder het 20-daags gemiddelde sluit, terwijl het 20-daags gemiddelde onder het 120-daags gemiddelde noteert en uit de markt wordt gestapt, dan blijkt vanaf 16 maart 1993 in totaal 489,52 indexpunten bij elkaar gesprokkeld te zijn. Op 16 maart 1993 sloot de AEX op 143,82. Het aantal indexpunten dat de AEX nu hoger staat bedraagt vandaag 163,88. Het maakt dus wel uit om aandacht te schenken aan de ‘sell’-discipline.

AEX vanaf 1992 met equity-curve zoals omschreven

 

 

 

 

Uiteraard dient gerealiseerd te worden dat er geen rekening is gehouden met dividenden die in deze periode zijn uitgekeerd, het gaat om de boodschap om zolang mogelijk moeilijke beursjaren zoals die zich sinds de eeuwwisseling voor hebben gedaan te overleven.

Tot zover deze beschouwing…de AEX bevindt zich vandaag nog in de positie waarin de opwaartse kansen nog valide zijn. Meer hierover in het besloten gedeelte.

Als u straks de trendoverzichten hieronder aantreft, dan kunt u op basis hiervan zien of de koers onder het 20-daags gemiddelde noteert (kolom KT is negatief) en het 20-daags gemiddelde ook onder het 120-daags gemiddelde noteert (kolom LT is negatief). Streeft u naar een optimale kans op overleven, dan vragen de plussen in de kolom KT en LT uw belangstelling. En mocht u moeite hebben met teveel keuzes, neem dan in aanmerking de relatieve sterkte (kolom RS) en het verstreken aantal handelsdagen sinds de relatieve sterkte positief is. Wat rest is slechts dagelijks onderhoud / check van de technische condities die elke dag immers kunnen veranderen. De oplossing van het rendementsvraagstuk en ‘kans op outperformance’ wordt niet bereikt door te proberen de koers van morgen, volgende week, maand of jaar te voorspellen, maar hoe uzelf omgaat met de veranderende omstandigheden.

Moment geduld aub …. updates van trendoverzichten worden nu gemaakt….

Trendoverzicht AEX

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht AMX

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht BEL-20

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzich DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

Trendoverzicht S&P 500 sectoren

 

 

 

Trendoverzicht landenindices

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Commodities

 

 

 

 

 

 

Modelportefeuilles worden eerdaags gepubliceerd.

Tags: , , , ,