DE AEX TECHNICIAN

De Amsterdamse beursgraadmeter ging woensdag fors onderuit. De AEX verloor -8,16 punten en eindigde op een indexstand van 313,87. Als u deze site bezoekt bent u wellicht op zoek naar informatie die u helpt bij uw beeldvorming over hoe de aandelenmarkt zich nu verder zal ontwikkelen. Dat mag u ook verwachten van een technisch analist. Immers, in de rol van chartist wordt het historische koersverloop bestudeert om de meest waarschijnlijke richting van de toekomstige trend te bepalen. Hierover straks meer.

Het grote probleem bij het lezen van de koersgrafieken is de subjectieve interpretatie. Vandaar dat LOEF zichzelf (en anderen) een spiegel voorhoudt. Zie ik wel wat ik zie? De filosoof Descartes (bekend van de uitspraak ‘ik denk, dus ik besta’) heeft bijgedragen aan het de noodzaak om de subjectieve beeldvorming objectief te toetsen. Het leuke van objectieve beslisregels is dat met behulp van wiskundige formules de richting en de kracht van trends kan worden gemeten door te spelen met de beschikbare koersdata. De chartist die vroeger naar grafieken kijkt, hoeft dat met de uitkomsten van datareeksen en formules niet meer te doen. De AEX chartist is nu een AEX technician.

Kijkt u a.u.b. naar de candlestickgrafiek van de AEX vanaf begin december naar heden (klik op de grafiek om te vergroten).

 

 

 

 

Neem in ogenschouw het blauwgekleurde 20-daags gemiddelde van de slotkoersen van de AEX. Sinds 22 december vorig jaar noteert dit gemiddelde boven het rode 120-daags gemiddelde. Hierdoor kleuren de candles groen om te illustreren dat de trend opwaarts is gericht, waarbij een ‘buy & hold’-strategie past met het doel te profiteren van een voortzetting van de stijgende trend. Momenten van zwakte, waarbij de AEX onder het 20-daags gemiddelde doorzakt, zijn tactisch interessant voor hen die de richting van de opgaande trend respecteren en veronderstellen dat een beweging die eenmaal is ingezet ook de neiging vertoont om door te zetten. De blauwe candles in de grafiek zijn die momenten waarop van de koersdata afgeleide formules meten dat de tendens sterk naar boven neigt. Een terugval in zo’n situatie kan daardoor maar beperkt van duur en omvang zijn, waardoor er een gerede kans is dat de beurskoers weer snel opveert. Wie dan wil profiteren of posities wil uitbreiden zal zich dan moeten haasten.

Vroeg of laat echter komt het moment dat winstnemingen de overhand krijgen. De beurskoers valt dan terug naar een niveau die tot ongewenste verliezen leidt. Hoe eerder deze verliezen in de kiem worden gesmoord, des te beter. Immers, hoe langer men wacht hoe groter het verlies kan oplopen en des te groter ook het risico dat de verliesgevende positie wordt aangehouden. Het wordt dan mentaal steeds moeilijker om het verlies te accepteren. Er valt over dit onderwerp veel te zeggen en discussie te voeren, maar de moraal van het verhaal vandaag is dat een opgaande trend zolang mogelijk moet worden gerespecteerd, totdat het tegendeel wordt aangetoond. In de definitie van een opgaande trend wordt verstaan een proces van twee opeenvolgende hogere bodems en hogere toppen. De laatste bodem voorafgaand aan de rally naar de top in maart lag op 317,53 (d.d. 6 maart jl.). Na de top in maart werd een hogere bodem gevormd op 326,10 op slotkoersbasis en op 323,86 op intraday basis op 23 maart. Deze daling bood nieuwe instapkansen, maar er werd vervolgens een lagere top gevormd op 27 maart jl.

Op 29 maart  sloot de AEX op een lagere bodem (= 321,09). De lagere top en lagere bodem zijn een bewijs van toenemend aanbod en wegebbende vraag. Het proces is gedraaid in negatieve zin. U kunt als belegger met een haussegerichte positie dan twee dingen doen. U besluit niets te doen of u besluit op basis van voornoemde feiten maatregelen te nemen om verliezen te beperken (= stop your loss). In de grafiek hieronder ziet u technische handelstermen als ‘buy’ en ‘sell greed’ en ‘buy & hold’ en ‘BUY’ etc. en deze termen zijn geenzins bedoeld als persoonlijk advies, maar als bruikbare aanwijzing om op basis van vooraf bepaalde criteria in de richting van de trend te denken.

De twee ‘stop loss’-alerts zijn in die zin voor de technisch analist een belangrijk signaal om aan te geven wanneer de opgaande trend in gevaar is gekomen en dientegevolge ook de hausseposities die hierop zijn ingericht. De paarsgekleurde lijn markeert de grens waarboven de AEX kans maakt te stijgen en waaronder de AEX dreigt verder weg te zakken. Het is een techniek. Meer niet. Om met de woorden van J.G.F. Wertheim Salomonson uit 1987 te spreken: ‘Charts voorspellen niets, maar als de grafiek een indicatie geeft van de mogelijkheid van een trendwijziging of een uitbraak, dan signaleren wij dat’ (citaat afkomstig uit FEM november 1987).

De AEX is hard op weg naar het 120-daags koersgemiddelde dat op 312,23 noteert. De trend van de afgelopen 120-dagen is per saldo stijgend en wie hierop wil anticiperen ziet in de lichtgroene candles de zones die in de technische analyse aangeduid worden als ‘correctie’fase in een bullmarkt. Dit veronderstelt een tijdelijk karakter, totdat het tegendeel wordt aangetoond. Zo’n moment breekt aan bij een koersnotering onder het 120-daags gemiddelde. In die situatie dreigt er een overgangsfase in het krachtenveld van de vraag- en aanbodfactoren.

Uiteraard bestaan er verschillen in de actuele status van de verschillende beleggingsmarkten en beleggingsinstrumenten voor wat betreft de trends en daarbij aansluitende tactieken. In de trendoverzichten in het besloten deel kunt u het onderscheid maken tussen stijgende en dalende trends op de korte en de lange termijn, ziet u de relatieve kracht ten opzichte van benchmarks en de historie van het begin en einde van perioden van out- en underperformen.

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL20

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 Sectoren

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 Sectoren

 

 

 

Trendstatus Commodities

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht Fictieve Offensieve Modelportefeuille

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance Modelportefeuille

 

 

 

 

 

 

Trendmonitor Modelportefeuille

 

 

 

 

 

 

WIJZIGINGEN 

De trend in de 30-jaars T-Bond is dalend. Geen wijzigingen. Uit de portefeuille worden i.v.m. verkoopsignalen en/of relatieve zwakte de volgende posities verkocht: Aegon, Bank of America, Binck, Corio, Crude Oil, GBL, ING Groep, Randstad Holding, STMicroelectronics, Unibail en Vinci.

In de portefeuille blijven over: AMGEN, Cisco Systems, HJ Heinz Company, LVMH, Monsanto, Reed Elsevier en Sara Lee en de short positie in de 30-jaars US T-Bond.