Timing, Trends & Tactics

‘Good trading is not about being right, it is about trading right. If you want to be succesful, you need to think of the long run and ignore the outcomes of individual trades’. Volgens Curtis M. Faith (bekend onder professionele handelaren van de ‘Way of the Turtle’) gaat het bij succesvol beleggen er niet om om gelijk te hebben of te krijgen. Het eindresultaat van een beleggingsbeleid wordt bepaald door de som van alle winstgevende en verliesgevende transacties bij elkaar opgeteld. Het zou voor het vertrouwen van de beleggers in de aanpak van hun handelswijze  heel wat uitmaken als er gebruik wordt gemaakt van een systematische benadering van het aan- en verkoopbeleid, waarbij na afloop duidelijk blijkt dat de hitratio ruim boven 50% ligt (= meer dan helft van de transacties zijn winstgevend) en er bij voorkeur een stijgende equity-curve ontstaat (zie onder backtest AEX long only vanaf 1997) zonder al te wilde uitslagen naar beneden. Immers, als de kwade kans zich voordoet…hoeveel mensen zijn er bereid om een rit naar beneden met een ‘drawdown’ van tientallen procenten te accepteren? LOEF vermoed niet veel.

Waar het om gaat is om na een reeks van vele transacties tot de conclusie te komen dat u met een methode in staat bent om met de gemaakte keuze een stijgende lijn te realiseren. Dat vraagt geduld en vele kleine stapjes in het kader van risicomanagement. Hoe zoiets eruit kan zien ziet u hieronder:

BACKTEST LONG ONLY AEX-index vanaf 1997

 

 

 

 

 

Om dit te realiseren dient u een keuze te maken uit de volgende koopsignalen in het trendoverzicht dat hieronder is afgebeeld:

Trendoverzicht Timing, Trends & Tactics met absolute en relatieve koopsignalen (t.o.v. AEX)

 

 

 

 

 

 

Let op…de aandelen Kardan, Hewlett Packard en Mobistar bevinden zich in een lange termijn neergaande trend. U roeit hier tegen de stroom in als u besluit het koopsignaal op te volgen. Maar de aandelen met tweemaal een ‘K’-signaal (= koopsignaal in de grafiek en koopsignaal t.o.v. AEX zijn interessant, omdat hier sprake is van een aanzet tot outperformance. Door regels te stellen hoeft u niet meer met een vergrootglas de koersenpagina’s na te pluizen waar uw kansen (of bedreigingen) liggen.

Door omstandigheden vandaag geen besloten update