WAT ALS?…deel 2

Mensen zijn van nature onzeker. Daarom zoeken zij houvast. Beleggers nemen op de toekomst gerichte handelingen. Aktieve beleggers zijn hypergevoelig voor de laatste nieuwsfeiten. Geprikkeld door stijgingen wordt gekocht (uit angst om de boot te missen?) of geschrokken door koersdalingen wordt verkocht (uit angst om vermogen te verliezen). De aandelenindices sloten dinsdag lager. Wat is er aan de hand? Volgens de website van Het Financieele Dagblad werd de stemming onder meer gedrukt door twijfels over de Chinese economie nu voor de twee keer in korte tijd de prijzen van benzine en diesel zijn verhoogd. De gisteren gestelde vraag ‘WAT ALS?….’ activeert onze Amygdala en onze eerste impuls zoeken naar aanknopingspunten om de juiste beslissing te nemen.

Een advertentie van BlackRock op de website van het FD vat het mooi samen met het stellen van een vraag die iedereen bezig houdt: “Maar wat kan ik het beste doen met mijn geld?”. Want zo stelt de advertentie heel terecht “De wereld is veranderd, de rendementen zijn laag, de markten zijn volatiel en het vertrouwen wankelt”.

Vertrouwen…dat gaat het om. Maar hoe ontstaat vertrouwen? LOEF denkt met een plan van aanpak. Verandering is de enige constante en daarmee ook de onzekerheid, dus we moeten iets verzinnen wat ons ‘zeker’ stemt. Natuurlijk leest u dit commentaar omdat u het vertrouwen heeft om hier de juiste informatie te krijgen. Interessant is dat LOEF wel een mening en toekomstverwachting heeft over de olieprijs (zie publicatie gisteren), maar iedereen heeft wel een idee of opinie. En al die opinies samen ontmoeten elkaar op de beurs, waardoor er een prijs tot stand komt. Immers, wie een daling van olieprijs verwacht die verkoopt olie en wie een stijging verwacht koopt olie. Er komt een beurskoers tot stand, waarna de volgende kopers en verkopers elkaar de hand schudden.

Praktisch beleggen heeft niet zozeer te maken met voorspellen of ons af te vragen wat de correctie in de aandelenmarkten nu precies betekent en wat de oorzaken, laat staan de gevolgen zijn. Praktisch beleggen heeft alles te maken met het managen van informatie en methodisch te werk gaan. Als u terugblikt op een koersgrafiek die in het afgelopen jaar is gestegen dan kunt u zo aanwijzen waar u wat had moeten doen. Aangezien dit in de toekomst niet anders zal zijn is het raadzaam om voor uzelf regels te verzinnen om trends te signaleren en veranderingen nader te specificeren op voorwaarden, waarbij u van tevoren heeft nagedacht over vragen ‘WAT ALS? ….’

Het is een lastige opgave. De wereld is te complex om alle mogelijkheden en gevolgen te overzien. Vandaar ook in de advertentie van BlackRock de toevoeging ‘Zoals bij alle beleggingen lopen uw vermogen en inkomsten risico’. Er is al veel gewonnen door aandacht te besteden aan het begrip risico. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een aanpak, waarbij u kijkt naar de feiten (= respecteer de richting van de beurskoersen/trends) en stel grenzen aan bewegingen die voor u ongewenst zijn. M.a.w. als u een beleggingspositie opent, weet dan van tevoren waar en wanneer in actie komt als er iets fout gaat.

LOEF kiest voor een Logische Objectieve Eenvoudige Functionaliteit in de technische analyse. Logisch = bepaal de richting van de trend. Objectief = door iedereen eenduidig vast te stellen. Eenvoudig = wat alle ogen kunnen zien en alle vingers kunnen aanwijzen. Functionaliteit = weten wat wanneer te doen.

Twee trendoverzichten hieronder geven informatie over de ‘K’oop en ‘V’erkoopsignalen volgens de methode LOEF en helpen bij het stellen van prioriteiten bij meerdere technische signalen tegelijk (op een dag). Handig om te weten als u zich meet met de markt is het relatieve sterkte concept. Als de AEX (in de overzichten gekozen als benchmark) stijgt, wilt u niet achterblijven als gevolg van uw keuzes en als de AEX daalt, dan wilt u hier zo min mogelijk door worden gehinderd. Kortom, wat u en anderen ook vinden en verwachten, de beurskoers is een feit, dus luister ernaar. Voor wat betreft de twee overzichten hieronder bepaalt de slotkoers het technische signaal. Morgen kan de situatie anders zijn, dus dagelijks onderhoud is nodig om op de gewenste koers te blijven varen.

De korte termijn trend (KT) is positief of negatief afhankelijk van de koers boven of onder het 20-daags gemiddelde sluit. Voor de lange termijn trend (LT) bepaalt het 20-daags gemiddelde boven/onder het 120-daags gemiddelde de kwalificatie. In het voorbeeld van positieve trendsignalen is de lange termijn trend van het aandeel FRANCE TELECOM dalend, maar de korte termijn stijgend. Het koopsignaal heeft dus betrekking op een technisch herstel en – met de kennis van zaken nu – niets meer dan dat. In relatieve zin t.o.v. AEX komt er einde aan een periode van 8 handelsdagen underperformance. Het aandeel Cisco Systems bevindt zich in een korte en lange termijn stijgende trend en begint nu de AEX-index de loef af te steken. We weten niet voor hoelang, maar we constateren het. De trendoverzichten en de wijzigingen dwingen tot het stellen van vragen ‘WAT ALS…’ waardoor u wordt ‘gedwongen’ om aandacht te besteden aan de gesignaleerde kans of bedreiging.

Positieve handelssignalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negatieve handelssignalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCE TELECOM (zie traditionele grafiek met trendlijnen subjectief ingetekend door LOEF)…De recente bodems dienen op dit moment vooralsnog als ‘steun’. Een gunstig signaal is ook dat de dalende trendlijn opwaarts wordt gepasseerd.

 

 

 

 

FRANCE TELECOM met technische signalen LOEF-aanpak (= geen voorspelling, maar tactische trendvolgende signalen o.b.v. de gesignaleerde richting van de trend)

 

 

 

 

De ‘stop short’-signalen dwingen de pessimisten/bears nu de vraag te stellen ‘WAT ALS….de koers nu verder oploopt?’. Dan lopen de verliezen bij het aanhouden van shortposities op.

Ander voorbeeld…

CISCO SYSTEMS …traditionele chartreading m.b.v. liniaal…opgaande trend zo te zien.

 

 

 

 

CISCO SYSTEMS met 20-/120-daags gemiddelden…sinds oktober 2011 weer positief. De ‘buy & hold’-signalen domineren sindsdien.

 

 

 

 

Er is heel veel nagedacht bij het bestuderen van ontelbare koersgrafieken om een oplossing te vinden voor het signaleren van kansen en bedreigingen. Doel is om u alert te maken / houden op de veranderingen in de trends.

Door een vervelende storing zijn vandaag de gebruikelijke overzichten niet beschikbaar. Alle Koop en Verkoopsignalen van dinsdag staan hierboven in de overzichten. Hopelijk is het probleem woensdag weer verholpen.

Hartelijke groet,

Edward