Selectie van koopkansen

De aandelen Aegon en Unibail behoorden zojuist (om 15:20) uut tot de best presterende aandelen. Konden wij weten dat deze aandelen goed zouden (gaan) presteren? En hoe dan? Het antwoord luidt ‘kijken naar de marktontwikkelingen’ en onderlinge vergelijkingen maken. U wilt immers weten wat ‘vast goed’ zal gaan en wat niet. Op 6 maart werd ‘vastgoed’ onder de aandacht gebracht. In de eerste plaats omdat de Dow Jones Stoxx 600 REITS index beter ging presteren dan de DJ Stoxx 600 aandelenindex en in de tweede plaats omdat deze beleggingscategorie in een stijgende trend bewoog. Een focus op wat stijgt en relatief sterk stijgt leidt het vizier automatisch naar mogelijke winnaars. Dat is hetgeen LOEF Technische Analyse interesseert.

Als u belegt in specifieke aandelen, kijkt u dat a.u.b. ook hoe de sector waarin het aandeel zich bevindt ontwikkelt. In de trendoverzichten die LOEF Technische Analyse opstelt ziet u in het sectoroverzicht dat de DJ Stoxx 600 Insurance sector (hieronder afgebeeld) dat voor het eerst in 25 handelsdagen deze sector sterker begint te stijgen dan de brede aandelenmarkt. In het trendoverzicht van de AEX-aandelen ziet u een relatief ‘K’oopsignaal in het aandeel Aegon verschijnen. Anders gezegd, met behulp van de trendoverzichten en de absolute en relatieve koopsignalen krijgt u inzicht wat ‘vast goed’ zal zijn en wat niet. En heeft u een signaal gemist, dan ziet u aan de hand van de trendoverzichten en relatieve sterkte status wat de hoogste prioriteit moet krijgen.

DJ Stoxx 600 hoofdsectoren (slotkoersen 16 maart 2012)

 

 

 

 

 

Trendoverzicht AEX-aandelen (slotkoersen 15 maart 2012)

 

 

 

 

 

 

 

Op 28 en 29 maart a.s. zal uitgebreid worden stilgestaan tijdens een presentatie hoe u alert op trendwijzigingen kunt inspelen met technische analyse technieken. Stuurt u een email naar mail@edwardloef.com als u woensdagmiddag 28 maart of donderdag 29 maart a.s. met eigen ogen wilt zien hoe koopkansen worden geselecteerd. U hoort dan ook hoe met ‘exit’-signalen om te gaan. Kortom, na het bijwonen van de presentatie weet u echt wanneer iets ‘geschikt’ of ‘ongeschikt’ is.

In de loop van zaterdag 17 maart zal de update worden bijgewerkt….

Edward