AEX in zigzag correctie (deel 2)

Op 29 februari jl. werd in de koersontwikkeling van de AEX-grafiek op uurbasis een dalende impulsbeweging gesignaleerd bestaande uit vijf bewegingen, gevolgd door drie bewegingen omhoog in de vorm van een abc. Het mooie van de Elliott Wave analyse is dat er vaste regels zijn op grond waarvan repeterende patronen kunnen worden waargenomen. Op basis van die repeterende patronen kan de toekomst als het ware worden voorspeld. Er is echter een groot probleem. Er zijn allerlei variaties binnen deze vorm van technische analyse. Op voorhand is daarom nooit met zekerheid te zeggen of bijvoorbeeld de abc-zigzag correctie een onderdeel zal zijn van een grotee ABC-zigzag (kllik op de grafiek). De oorspronkelijk op 29 februari jl. geplaatste analyse van een ‘AEX in zigzag correctie’ blijkt bij nader inzien weliswaar juist, echter golf B nam een fractale vorm die wat meer tijd nam (raadpleeg de analyse van 29 februari jl. ).

Op dit moment doen zich twee scenario’s voor. Enerzijds bestaat de kans dat de ABC-zigzag correctie klaar is. In dat geval kan de AEX op weg naar nieuwe hoogtepunten boven de koerstop van dit jaar. Anderzijds is er een kans dat er sprake van een afgeronde herstelbeweging op 2 maart jl. waarin een kleinere abc-zigzag wordt afgerond zijnde golf 2. Op basis van het (H)oofd(S)chouderpatroon lijkt dit laatste scenario waarschijnlijker, zolang de opleving vanaf het dieptepunt eerder deze week beperkt blijft tot de licht stijgende neklijn rond 324 (waarschijnlijker zelfs tot aan de oranje horizontale lijn op 321,42. Het betekent dan dat golf 3 naar beneden in ontwikkeling is, waarvan de dalende golf i klaar is en een technisch herstel in golf ii momenteel gaande.

De verwachting als uitvloeisel van deze technische analyse is dat na afronding van golf ii er een golf iii inzet als onderdeel van golf 3 (in het blauw weergegeven). Dat zou dan weleens een hele forse (paniek) tik kunnen blijken, want derde golven zijn in de Elliott Wave Theorie doorgaans erg dynamisch. Met het oog op het geprojecteerde koersdoel op 309 lijkt de actuele herstelbeweging voor de korte termijn handelaren onder ons een perfecte setup om te anticiperen op een daling van de AEX naar 309 bij koersniveaus vanaf 321 of hoger met een stop loss grens op 324 (= foutmarge van 1%). Het betekent ook een winstpotentieel van 12 indexpunten (321-309 = 12) in relatie tot het risico van 3 indexpunten (321-324 = -3) bij een aanname dat de bearish visie juist is.

Grafiek AEX op uurbasis in 2012

 

 

 

 

Bij een stijging boven AEX 324 komt het directe risico van een koersdaling naar 309 op losse schroeven.

Trendoverzicht AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht ASCX

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht BEL20

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

OVERZICHT POSITIEVE TRENDSIGNALEN (relatieve sterkte versus AEX)

 

 

 

 

 

 

 

OVERZICHT NEGATIEVE TRENDSIGNALEN (relatieve sterkte versus AEX)

 

 

 

 

MODELPORTEFEUILLE (is op 8 maart 2012 om 11.27 uur bijgewerkt en gepubliceerd). Geen wijzigingen.

 

 

 

 

 

Performance vanaf 1 augustus 2011

 

 

 

 

 

 

Goede handelsdag toegewenst!

Edward