Timing, Trends & Tactics…

In het besloten gedeelte van deze website geven trendoverzichten aan wat de status is trends op de korte termijn (horizon ca. 1 maand) en de langere termijn (> horizon langer dan 1 maand). Wat een korte of lange termijn is blijft onderwerp van discussie, maar veel discussies zijn te elimineren door met elkaar van tevoren af te spreken. In het dagelijks verkeer betekent groen licht bijvoorbeeld ‘doorrijden’ en rood licht ‘stoppen’. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete, diskwalificatie om nog langer achter het stuur te zitten – het zou sommige deelnemers soms af en toe zelfs verboden moeten worden om nog langer zich op de beurs te begeven – al is het alleen maar om ongelukken te voorkomen.

In de afgelopen maand heeft LOEF Technische Analyse een nieuwsbrief in het leven geroepen, getiteld ‘Timing, Trends & Tactics’, en deze per email verstuurd naar hen die erop prijsstellen om dagelijkse geinspireerd te worden door technische signalen. Degenen die hierop prijs stellen dienen een jaarabonnement af te sluiten op het besloten gedeelte van de website. Zij krijgen dan toegang tot trendoverzichten en andere interessante informatie en kunnen zelf een selectie maken uit de koop- en verkoopsignalen.

LOEF Technische Analyse heeft sinds 10 januari jl. via de nieuwsbrief ‘Timing, Trends & Tactics’ een aantal grafieken besproken die in absolute en relatieve zin gunstig werden beoordeeld (zie overzicht hieronder). Het hele idee van de nieuwsbrief is om de markt de loef af te steken. Immers, in een dalende markt wilt u verliezen vermijden en in een stijgende markt wil u niet achter blijven. Een ambitieuze doelstelling die alleen kans van slagen heeft als er plan van aanpak is en er enkele gedragsregels eerbiedigt worden. Alleen dan is het naar het oordeel van LOEF Technische Analyse mogelijk om waarde toe te voegen.

Vanavond zal het overzicht hieronder nader worden toegelicht.

 

 

 

 

(klik op het overzicht om uit te vergroten).

LOEF Technische Analyse licht vandaag een tipje van de sluier op van hoe u als belegger de wind in de zeilen houdt. Zeilers weten wat de loefzijde betekent. Het hele idee is van het principe gebruik te maken om te profiteren van de windrichting en niet te proberen de windrichting te manipuleren. Anders gezegd, wees niet slimmer dan de markt, denk ook niet sterker te zijn dan de markt, maar respecteer de veranderingen in de markt door u tijdig aan te passen. ‘You can see a lot by watching’  (citaat Yogi Berra).

De tip…de meest conventionele wijze om winst te maken (voor de meesten onder ons) is de gedachte laag kopen en hoger verkopen. Dat betekent dat als u hierin slaagt zult aankijken tegen de volgende grafiek:

Illustratie ‘laag kopen’ en later ‘hoger verkopen’

 

 

 

 

Zo mooi gaat het in praktijk nooit (behalve bij de heer Madoff, maar dat is een ander verhaal). Meestal verloopt de equity-curve van de waarde-ontwikkeling van onze gekozen belegging grilliger, namelijk als volgt:

Equity-curve o.b.v. methode LOEF

 

 

 

 

De grafiek hierboven is te realiseren door het eerbiedigen van handelsregels. Bijvoorbeeld…een koopconditie is alleen toegestaan bij een koers boven haar 20-daags gemiddelde en…een 20-daags gemiddelde boven een 120-daags gemiddelde:

 

 

 

 

Ligt de koers onder het 120-daags gemiddelde dan belegt u niet. Het stoplicht staat dan op rood. Simpele regels die buitengewoon effectief blijken in een bull-markt (zie periode 1997 t/m 2000) en ervoor zorgen dat grote koersdalingen niet worden gevoeld.

De methodiek vraagt tijd om zich te bewijzen, maar de backtest vanaf 1997 in de AEX laat zien hoe u wel profiteert van stijgende koersen, maar niet veel last heeft van dalende koersen. Een mens moet weten waar hij een streep trekt en zegt ‘tot hier en niet verder’.

Dus niet hopen, maar uitvoeren dat plan.

En toen was het probleem daar van de vermogensbeheerder…hoe zorgt hij/zij ervoor dat in een stijgende markt waarde toevoegt. Als de markt stijgt en er wordt een mooi positief resultaat geboekt…is dat dan zijn/haar verdienste of is dat domweg omdat de vloedbewegingen alle boten omhoog stuwt? Conclusie…in een stijgende markt zal de vermogensbeheerder ook zijn meerwaarde moeten tonen.

Vertaald naar de technische analyse betekent dat vergelijkingen maken. Alles wat niet in een stijgende trend beweegt of zijwaarts tendeert voegt geen waarde toe, dus die waarden kunt u uit de portefeuille schrappen. Verspild geld…sterker nog, de achterblijvers of dalers in de portefeuille hebben een remmeden werking op datgene wat wel goed gaat. Conclusie…selecteren, rangschikken en uiteindelijk uit die paar waarden die overblijven een verantwoorde keuze maken.

Hieronder het overzicht van beleggingswaarden die sinds 10 januari jl. in de nieuwsbrief ‘Timing, Trends & Tactics’ gaandeweg zijn geselecteerd in het kader van ‘positieve trendsignalen’. Op basis van de trendoverzichten die worden gepubliceerd kunt u ook zulke keuzes maken. Selecteer datgene wat in een opgaande trend beweegt en relatief sterker presteert dan een benchmark (ik heb zelf de AEX gekozen, omdat veel mensen nu eenmaal hun eigen resultaten hier – al dan niet terecht – tegen afzetten).

 

 

 

 

Het overzicht maakt duidelijk dat het selecteren van winnaar vruchtbaar is, echter…u moet wel dagelijks de selectie onderhouden. In het overzicht hierboven valt het aandeel Canadian Natural Resources nu uit de toon als gevolg van het feit dat 1 handelsdag geleden (eergisteren dus) het aandeel relatief begon te verzwakken (zie korte termijn trend negatief). De ‘H’istorie van relatieve sterkte of zwakte geeft u een handvat in het stellen van prioriteiten wat het eerste in de portefeuille mag en wat het eerste uit de portefeuille moet. Met voorspellen heeft dit niets te maken (hoewel velen van LOEF verwachten dat hij een visie heeft op alles wat een beursnotering heeft). Niet voorspellen, maar beheersen, want zodra u een positie inneemt bent u afhankelijk van de markt en u weet het … de markt is in hoge mate onvoorspelbaar, frustrerend, etc. etc.

In de gangbare modelportefeuille (zie onder) begint Wolters Kluwer te verzwakken ondanks het feit dat de opgaande trend nog intact is.

 

 

 

 

 

Grafiek Wolters kluwer (vanaf half november 2011)

 

 

 

 

De grafiek kleurt nog altijd groen (= positief ‘buy & hold’-tactiek), echter relatief is sprake van een verzwakking (zie onderin de grafiek van Wolters Kluwer de neerwaartse kruising van de MACD van de RS-lijn). Een remmende invloed derhalve die beter kan worden vervangen door iets wat juist in de versnelling gaat. Ik denk dat Royal Dutch Shell een betere kandidaat is, want 1) het aandeel heeft zich gisteren herstelt boven het 20-daags gemiddelde (zie grafiek) en 2) de relatieve sterkte ten opzichte van de AEX begint weer toe te nemen (zie convergentie zwart/groene MACD van de RS-lijn).

 

 

 

 

Het selecteren van Royal Dutch (en andere kandidaten is te zien in het overzicht van positieve trendsignalen. Vier aandelen (uit een breed universum van individuele aandelen) lieten tegelijkertijd een absoluut en relatief koopsignaal zien…het beste van twee werelden. Kortom…de ‘wokkels’ eruit en Royal Dutch Shell erin (voor wat betreft de verkoopopbrengst van Wolters Kluwer).

 

 

 

 

 

 

Merk a.u.b. op dat de Europese DJ Stoxx 600 Oil & Gas sector ook in de selectie voorkomt met een relatief koopsignaal tijdens een korte en lange termijn stijgende trend. De tactiek is…behoud het goede en neem altijd z.s.m. afscheid van het slechte of (iets sympathieker geformuleerd) neem afscheid van het minder goede (alles is immers relatief).

Trendoverzicht AEX

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht AMX

 

 

 

 

 

 

 

DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht BEL20

 

 

 

 

 

DJ Eurostoxx 50