Steeds de juiste zet…

Degenen die (bijna) dagelijks deze website (of andere websites) raadplegen om steeds de juiste zet te doen, moeten zich blijven realiseren dat er wel een balans moet zijn tussen de korte termijn en de lange termijn. De lange termijn resultaten zijn per definitie de optelsom van een verzameling van korte termijn beslissingen. Deze beslissingen zijn vergelijkbaar met bordspelen. Om te winnen zal op basis van de plaats van de stukken op het bord en de acties van uw tegenspeler(s) voortdurend een aantal opties moeten worden open gehouden. Het is daarbij belangrijk een theorie te ontwikkelen over het soort opties dat u open wilt houden.

Zij die schaken weten hoe het is om een korte termijn overwinning te boeken, maar uiteindelijk het spel toch te verliezen. De schaakmeester Bruce Pandolfini heeft vier gedragingen waargenomen die schaakkampioenen gemeen hebben en praktisch van betekenis kunnen zijn voor beleggers die worstelen met de winsten/verliezen op de korte versus de lange termijn. Niet onbelangrijk nu op Wall Street de economen verrast werden door de onverwacht hoge banengroei in de Verenigde Staten in de maand januari en er een ‘hosannasfeer’ ontstond. Bedenk dat koerstoppen doorgaans worden gemaakt als de beleggers in opperbeste stemming zijn/geraken. De koerstoppen in de Dow Jones Industrial Average, S&P 500 index en Nasdaq Composite sloten vrijdag op niveaus die corresponderen met belangrijke koerstoppen in het verleden. Wat is nu de jusite volgende zet?

Aan deze update wordt thans gewerkt….

Eerst even de vier tips van Pandolfini:

1) Kijk niet te ver vooruit. Wie te ver vooruitkijkt mist informatie die van belang is voor acties om veilig te navigeren op de korte termijn;

2) Ontwikkel scenario’s en herzie deze voortdurend op basis van de veranderende omstandigheden.  In de gedachte van de schaakmeester…voordat u een zet doet, overdenk het alternatief. Maak vergelijkingen en weeg de uitkomsten tegen elkaar af;

3) Ken uw tegenstander. Leer van het gedrag. In de technische analyse resulteert dit in het herkennen van patronen (en vervagen, waardoor scenario’s moeten worden heroverwogen);

4) Zoek kleine voordelen. Een enkele zet kan een iets veiliger plek opleveren voor de koning. Vele van die kleine zetjes bij elkaar kunnen ervoor zorgen dat u het spel controleert.

Nu een praktijkvoorbeeld…in de iShares MSCI All Countries World Index (zie grafiek hieronder) vanaf 2009 zien we vorig jaar een stijgende trendlijn sneuvelen en plaats maken voor een dalend trendkanaal. Na de daling vanaf de top in oktober ontstaat de indruk dat er een (H)oofd(S)choudertop patroon ontwikkelt. De lagere top die hierna wordt gevormd begin december bevestigde die gedachtengang. Er is echter wel door de tegenstander (lees: de markt) een hogere bodem gevormd in de tweede helft van november. Een schaker zou zeggen ‘Ha, die mag je hebben’, maar feit is wel (achteraf beschouwd) dat vele baissiers deze waarneming niet hebben opgemerkt of zoals gezegd terzijde schoven. Op 24 november hield deze technisch analist nog vast aan het idee dat de AEX tussen kerst en nieuwjaar zou zijn weggezakt naar 225.

 

 

 

 

Op 4 december jl. werd voor het eerst een overzicht van een trendfase getoond, waarin de AEX in een ‘bodemproces’ werd gerangschikt. Daarvoor was de trend dalend. Naarmate het spel vorderde verbeterden de technische condities en op 20 december werd een ‘BUÝ’-alert afgegeven in een trendoverzicht bij een indexstand van 301,79.

AEX vanaf oktober 2011

 

 

 

 

De positieve kruising van het 20-daags gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde op 22 december 2011 zorgde ervoor dat de ‘sell on strength’-tactiek ingeruild werd voor een ‘buy on weakness’-tactiek. De richting van de AEX was gewijzigd van dalend in stijgend. In de iShares MSCI ACWI index Fund vond deze ‘golden cross’ overigens pas plaats op 17 januari jl.  De aandelenmarkten zijn thans alom stijgend. Betekent dat nu dat uw eerstvolgende zet op het financiele schaakbord nu een ‘kooptransactie’ is? Of is uw eerstvolgende zet een ‘verkooptransactie’ voortvloeiend uit een eerdere tactische koopzet? Misschien is het wel verstandig om datgene wat u recent heeft gekocht te vergelijken met nieuwe aangereikte koopsignalen op de beurs?

Op deze website treft u regelmatig informatie aan die bedoeld is om u te prikkelen na te denken over lange termijn beslisregels die flexibel genoeg zijn om op de kortere termijn de juiste beslissing te nemen. U ziet hoe LOEF Technische Analyse twee koers-gemiddelden (20-daags en 120-daags simpel gemiddelden) combineert om dit vraagstuk op te lossen. Hoewel van de technisch analist ook wordt verwacht informatie te geven over wat de toekomst in petto heeft, weet ook de technisch analist niet hoe het landschap in de financiele markten zich ontwikkelt. Maar een ding is zeker: in snel veranderende markten passen geen complexe strategieen, maar kan beter worden gekozen voor en vastgehouden worden aan een aantal simpele vaste regels die de richting aangeven zonder in een richting te sturen. De technisch analist zegt dus dat hij beter z’n mond kan houden en geen voorspellingen meer doet, maar acteert conform een handelsmethodiek die zich vanzelf aanpast aan de veranderende omgeving.

Dus…als de technische analyse waarneemt dat de beurskoersen van de drie indices (Dow Jones Industrial Average, S&P 500 index en Nasdaq Composite) flirten met de voormalige koerstoppen, dan weet hij dat de eerstvolgende zet van de markt verdacht veel zal lijken op wat wij ‘winstnemingen’ noemen. Maar eerbiedig zal de zet van de tegenstander moeten worden afgewacht, voordat wij kunnen beoordelen wat onze eerstvolgende zet het beste kan zijn.

NB…bovengenoemde vergelijking is opgesteld omdat persbureau Reuters afgelopen vrijdag 3 februari jl. melding maakte over ‘a blockbuster January for both equities and bonds’ en  ‘rallies that caught many in the market by surprise’.

Hieronder volgen nu de trendfase overzichten….

Trendfase instrumenten asset-allocatie

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase hoofdsectoren Europa en V.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase commodities

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase valuta

 

 

 

 

 

Trendsignalen AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendsignalen AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendsignalen BEL20

 

 

 

 

 

 

Trendsignalen DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendsignalen DOW30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendsignalen Sectoren Europa

 

 

 

 

 

 

Trendsignalen Sectoren V.S.

 

 

 

OVERZICHT FICTIEVE MODELPORTEFEUILLE

 

 

 

 

 

PERFORMANCE vanaf 1 augustus 2011

 

 

 

 

 

 

Dank voor uw aandacht…nieuwe update volgt maandagavond.

Edward