TOP TIPS!

Op 1 januari van dit jaar wenste LOEF Technische Analyse iedereen (vanzelfsprekend) een voorspoedig 2012 toe. De eerste kalendermaand van het jaar zit erop. ‘AS JANUARY GOES, SO GOES THE YEAR’ luidt het gezegde op Wall Street. Het ziet er voor de aandelenmarkten dus goed uit als we afgaan op de koersperformance in januari.

In de publicatie van 1 januari meldde LOEF dat u slechts drie richtingen zijn waarop u als belegger naar moet kijken om te bepalen wat u moet doen. Simpeler kan niet. De TIP voor 2012 luidde dan ook ‘beleg zonder visie’, maar formuleer a.u.b. regels om de richting van de trend te kunnen bepalen. Door hier vooraf over na te denken hoeft u de rest van het jaar niet meer na te denken. Het enige dat rest is doen. Niet nadenken, maar doen!

Wat doen? Focussen op de richting van de beurskoers. Beurskoersen lopen op het nieuws vooruit. De markt is immers een ‘discounting mechanism’, waarin al onze verwachtingen samenkomen tot een consensus…de prijs. Op het sturen van de beurskoers heeft u geen invloed (en marktmanipulatie is strafbaar, behalve dan wanneer het Centrale Banken betreft, dus ‘never fight the FED’). Wat u kunt doen is uw zeilen aanpassen aan de windrichting. LOEF geeft u in het besloten gedeelte inzage in de trendoverzichten en de tactische koop- en verkoopsignalen die hier het beste bij aansluiten. Koopsignalen tijdens momenten van zwakte in stijgende trend en verkoopsignalen op momenten van sterkte in een dalende trend. Maar ook countertrendsignalen als de trends te ver doorschieten en het spreekwoordelijke elastiek te ver blijkt opgerekt. En natuurlijk als alles dezelfde kant opgaat het onderscheid maken tussen outperformers en underperformers.

Op 10 januari jl. werd de Europese DJ Basic Resources besproken en de abonnees geattendeerd op een ‘long’-signaal. Deze sector blijkt op de automobielsector na de best presterende hoofdsector in de DJ Stoxx 600 index te zijn in januari.  Op 15 januari werd in het kader van beleggen in 2012 gewezen op o.a. ‘….een correctie in het eerste kwartaal’. Op 23 januari werd met het oog op de ‘Doji’s op Wall Street’ aangeraden om de stop loss grenzen onder hausseposities ‘naar boven te slepen’. Vorige week maakten de westerse aandelenmarkten pas op de plaats, hetgeen afgelopen weekend tot de conclusie leidde om ‘Handen aan het stuur’ te houden gelet op de S-bocht die wordt verwacht. Als u meer wilt weten…

Hieronder treft u een overzicht aan van de koersperformance van de Europese DJ Stoxx 600 indices op maandbasis, de laatste 3 en 6 maanden, een jaar, alsmede twee, drie en vijf jaar.

 

 

 

 

 

 

Verandering is in ons vak de enige constante. Vandaag schreef ik in een publicatie het volgende: ‘Traders who do not cut their losses will not be succesful in the long term. The most important thing about cutting your losses is to predefine the point at which you will get out before you enter a position’ (citaat afkomstig uit Curtis Faith, die gewone mensen tot legendarische handelaren wist op te leiden). Stel dat u iets positiefs heeft gedaan met de tip van 10 januari jl. en u heeft een belang genomen in de DJ Stoxx 600 Basic Resources via een indextracker. U realiseert daarbij voortdurend dat alle trendoverzichten en signalen in deze publicatie generiek van aard zijn, dus niet een persoonlijk advies. Leuk om ‘entry’-signaal te zien te krijgen in de trendoverzichten op 10 januari en fijn ook wellicht dat u specifiek op de Basic Resources bent geattendeerd. Maar…wanneer is er een ‘exit-signaal’?

Bestudeert u de geactualiseerde koersgrafiek van de DJ Basic Resources nu eens goed (zie onder).

 

 

 

 

Het ‘long’-signaal op 10 januari werd gesignaleerd dankzij de positieve kruising van het 20-daags gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde. Het betekent dat zowel de korte termijn trend met een koers boven het 20-daags gemiddelde als de lange termijn trend weer als ‘stijgend’ werd aangemerkt. Aangezien dat ook gold voor de brede DJ Stoxx 600 index rees de vraag of de Basic Resources ‘getipt’ moest worden. Dat was inderdaad het geval want de paarsgekleurde relatieve sterktelijn steeg en op 3 januari was de hiervan afgeleide MACD-indicator ook weer stijgend. Een sector dus die stijgt en de brede markt outperformt. CONCLUSIE: door zorgvuldig de trendoverzichten te bestuderen kunt u zelf op basis van vooraf bepaalde criteria objectief vast stellen wat goed en wat niet goed gaat. Of wet beter of slechter is in relatie tot…..

Het geoefend oog ziet dat de groen/zwarte MACD op het punt staat een relatief ‘V’erkoopsignaal af te geven. Dat gebeurt vrijwel zeker op 1 februari 2012. Het betekent dat u zich bij het bestuderen van de trendoverzichten telkens moet afvragen of uw gemaakte keuzes in het verleden vandaag op slotkoersbasis nog geldig zijn om te weten wat u morgen zonder nog na te denken moet doen. Nou ja…kunt doen, want het wel/niet opvolgen van alle signalen in de trendoverzichten zijn natuurlijk generiek van aard en dus niet persoonlijk bedoeld.

Echter…ik hoop dat u nu een klein beetje weet hoe u de trendoverzichten in uw voordeel kunt (gaan) gebruiken. Een andere ‘top tip’ is een snapshot afkomstig uit een researchrapport, getiteld ‘Technische Analyse, taken seriously’ uitgebracht in oktober 2007 door Theodoor Gilissen Bankiers en geschreven door ondergetekende. Het onderwerp gaat over simulaties van de werkelijkheid om beleggen niet volledig te automatiseren, maar wel te gebruiken als hulpmiddel om onze emoties beter te beheersen.

 

 

 

 

 

 

 

LOEF Technische Analyse heeft zich afgevraagd als hij eind 2012 terugblikt op de trends en veranderingen in de trends, wat hij met die kennis achteraf NU gedaan zou hebben. LOEF heeft die kennis geprogrammeerd en vertaald naar de overzichten in deze website om ‘top tips’ te kunnen geven. Maar volledigheidshalve moet u wel even kennis nemen van een uitspraak van Michael Kearns:

 

Hiermee heb ik genoeg verteld vandaag…even een belangrijke opmerking over de AEX-grafiek (zie onder). Momenten van zwakte gedurende een stijgende trend (zie maandag) bieden instapkansen. De herstelbeweging vandaag maakt ons alert op een ‘buy & hold’-houding. In de klassieke chartreading is er van vrijdag op maandag jl. een ‘gap’ ontstaan tussen 319,22 en 317,79. Dit koershiaat is vandaag met een notering gevuld (= TA-regel ‘gaps should be filled’). Hoe moet u dat rijmen met mijn recente publicaties, waarin ik een correctiefase zie opduiken? M.a.w. woorden, wat is dat ‘buy & hold’-alert nu waard?

Koersgrafiek AEX

 

 

 

 

De computer kan niet denken, maar is slechts geprogrammeerd om mij en u bij de les te houden. Dat neemt niet weg dat sommige signalen vroeg of laat (soms zelfs de volgende dag al) worden tegengesproken door een tegengesteld signaal (zie de drie signalen halverwege decemer 2011). Een goede reden om u het volgende in overweging te geven: ‘Don’t confuse experience with expertise or knowledge with wisdom’ (citaat Curtis Faith). Technische analyse gaat voor u alleen werken als u begrijpt wanneer de regels te volgen en wanneer deze te breken. Blijf daarom a.u.b. zelf nadenken.

Trendoverzicht AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht BEL20

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DOW 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

WIJZIGINGEN FICTIEVE OFFENSIEVE TA-MODELPORTEFEUILLE

De meeste posities zijn gisteren (zoals eerder aangekondigd dit weekend) gesloten met het oog op een verzwakkend momentum in de aandelenmarkten.

Morgen wordt IBM verkocht in verband met een ‘overbought’-waarschuwing (zie verkoopsignaal in het trendoverzicht DOW-30).

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Edward Loef