Handen aan het stuur a.u.b.

A.u.b. opgelet nu…er lijkt een haarspeldbocht aanstaande, dus beide handen aan het stuur is wenselijk. Het Financieel Dagblad (FD) trekt naar aanleiding van het koersverloop van de AEX in de afgelopen week (-0,3%) de conclusie, dat er sprake is van ‘Een amusant gelijkspel om naar te kijken’. Goed en slecht nieuws houden elkaar op de beurs in evenwicht. Voor liefhebbers van de technische analyse: vraag en aanbod (bulls & bears) houden elkaar in evenwicht.

Het goede nieuws over de sterke Duitse index van inkoopmanagers vorige week wordt door het FD omschreven als ‘Nieuw elan’ en leidt onder macro-analisten tot de vraag ‘…of die zo zeker lijkende recessie in Europa er wel echt komt’. De Financiele Telegraaf merkte vorige week donderdag op dat ‘Duitse ondernemers barsten van optimisme’. In de Verenigde Staten bleken de ‘orders voor duurzame goederen in de lift’. De prijzen van basismetalen, zoals koper, lood en zink waren in de afgelopen maand sterk opgelopen, waardoor het ernaar uitziet dat een herstel wordt ingeprijsd. Ondertussen zouden met name Europese aandelen zouden ‘zeer goedkoop’ worden gewaardeerd in vergelijking met die in de Verenigde Staten.  Kortom, het FD-bericht over ‘speculeren op zomer na een zwaluw’ is best te begrijpen en zeer wel verdedigbaar.

Maar ja…toen kwam er vrijdagmiddag een tegenvallend cijfer over de Amerikaans groei in het vierde kwartaal (2,8% in plaats van de verwachte 3%-groei), waardoor de hoop een deuk opliep en de Dow Jones Industrial Average -0,5% lager sloot dan de week ervoor. Dus zo amusant is het bij nader inzien allemaal niet. Zeker niet met het bericht van een week geleden (21 januari) in gedachten dat het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) zijn verwachtingen voor de internationale groei stevig heeft verlaagd. En als je dan ook nog dit weekend in het FD leest dat er aan de zeven vette jaren voor opkomende landen dit een jaar een einde komt (volgens een paar grafieken van crises om de 15 jaar, t.w. 1982 (Mexico), 1997 (Azie), 2012 (opkomende landen, w.o. China, Brazilie), dan vraag je je in alle gemoede af of waar we ons nu in de cyclus bevinden. Geen wonder dus dat op de voorpagina van het FD de vraag wordt gesteld of we nu rustig kunnen gaan slapen en/of het ergste voorbij is of niet?

Er zjin verschillende argumenten die zowel voor als tegen het einde van de (euro)crisis pleiten. En zo is het ook met de filosofie van de technische analyse. Technische analyse omvat een scala van technieken en instrumenten om het begin en einde van trends (w.o. crisis/herstel) te signalen. Voor zowel de fundamentele als de technische analyse gaat het om een ‘gefundeerd verhaal’. Een ‘gefundeerd verhaal’ is klaarblijkelijk nu hard nodig, want anders zou u hierboven niet gewaarschuwd worden met de kreet ‘Handen aan het stuur a.u.b.’.

Veel mensen weten niet goed wat zij nu wel of niet moeten doen. Wat ondergetekende probeert te doen is een ‘wijze topadviseur’ te worden, zoals de heer Tjeenk Willink. In zijn slottoespraak zei Tjeenk Willink onder andere het volgende:

‘Goede adviseurs analyseren en informeren, completeren en corrigeren, moedigen aan en geven een second opinion, leveren tegenwicht en tegenspraak….in een “wijs advies” gaat het om feiten en waarden ook als tegenwicht tegen de beelden en de sentimenten die vaak in het…debat een rol spelen’.

De berichtgeving in de media reflecteert doorgaans heel goed wat er speelt en wat wij voelen. De berichtgeving op deze website is bedoeld om u zowel bewust te maken van de kansen als de risico’s die zich voordoen in de ontwikkeling van de beurskoersen. Het betekent in praktijk hoofd- en bijzaak van elkaar onderscheiden, dit benoemen en waar mogelijk ook laten zien. Grafieken zijn in dit kader erg nuttig. Vooral als er vooraf is nagedacht over wat de vertaalslag van alle informatie kan zijn naar handelsbeslissingen. Met nadruk staat geschreven ‘kan zijn…‘, want de technische analyse modelportefeuille reflecteert de uitkomsten van de denkrichting van LOEF Technische Analyse, wat niet automatisch wil zeggen dat u als lezer/abonnee het hiermee eens hoeft te zijn, laat staan moet zijn, of een uitnodiging is om hetzelfde te doen (NB…alle informatie op de website is generiek van aard en geen persoonlijk advies!). Ik zou het u overigens ook met nadruk willen ontraden om hetzelfde te doen…alleen al vanwege het feit dat u immers nooit de slaaf wilt zijn van iemand anders.

In de rol van technisch analist worden uitspraken over de meest waarschijnlijke toekomstige richting van de beurskoersen verwacht, maar bedenk….goede adviseurs analyseren en informeren…zodat u zelf in staat bent om de pro’s en contra’s te wegen en zo verantwoord verder uw eigen keuzes kan maken in een wereld vol met schijnbare tegenstellingen, overdreven sentimenten, etc. etc.

LEZERSREACTIE

In veel van uw columns dringen soms direct maar ook indirect steeds weer waarschuwingen door voor trendrichtingen en/of veranderingen in omslagpunten e.d.  Dat is goed en correct. Maar nu veel trends in positieve zin zijn “omgeslagen”, golden crossen bereikt zijn en alle overige signalen eveneens op groen staan, blijven uw waarschuwingen door mijn hoofd zoemen, waardoor ik mij nogal geremd voel om in “de markt te stappen” en daardoor veel rendement laat liggen. Iedere dag zie ik b.v. weer uw opiniepeiling op uw site of de AEX dit jaar nog gaat halveren of niet. Daar komen momenteel nog nauwelijks reacties op. De uitslag is ca. fifty-fifty.  De peiling is een momentopname waarbij de vraagstelling dateert en de stemming weergeeft die er eind nov. heerste (koers AEX ca. 290). Is die uitslag nog steeds actueel? Hoe dan ook deze  momentopname houdt mij nog steeds “gevangen” terwijl de omstandigheden inmiddels veranderd zijn. Daarnaast meen ik ook uw eigen aarzeling (tegenzin) te hebben opgemerkt om in de markt te stappen. U doet het wel omdat de markt u dwingt (de markt heeft altijd gelijk), maar overtuigd lijkt u nog niet. O.m blijkt mij dat uit het steeds weer attenderen op de trendtabellen van de Euro-stocks en DJIA-stocks, waarin veel sectoren een herstel in brede zin nog niet lijken te bevestigen. Dat alles speelt door mijn hoofd en heeft een nogal “afremmende” uitwerking tot gevolg waar het gaat om adequaat te reageren op uptrends (bij aandelen waarbij alle signalen positief zijn). Het belet mij om er voluit mijn voordeel mee te doen. Voor het eerst ontbreekt het mij aan durf om “in te stappen” nu het eindelijk  “verantwoord” lijkt. Dit leidt tot meer en meer zelfverwijt naarmate de koersen harder omhoog gaan. Anderzijds zie ik die terughoudendheid weer bevestigd zodra de koersen een dag dalen  (ze je wel….)  

ANTWOORD LOEF Technische Analyse:

De bedoeling van deze website is juist dat u meer oog krijgt voor wat er feitelijk gebeurt (zie opgave trendoverzichten) en zich vervolgens kritisch afvraagt hoe u voor uzelf (gedrag)regels stelt die u zelf begrijpt en ook met vertrouwen kunt toepassen om op termijn financieel te overleven. Ik zou er een workshop over kunnen organiseren (bij voldoende belangstelling, kostprijs EUR 450 voor een dagdeel, laat maar weten….).

VOORBEELD:

Het voornemen bij aanvang van de fictieve offensieve TA-modelportefeuille in augustus 2011 is het opbouwen van een trackrecord van beleggingsbeslissingen op basis van technische analyse om onder alle beursomstandigheden een positief resultaat te behouden en over een periode van drie jaar met het resultaat de AEX-index te verslaan. In praktijk betekent dit bij een stijgende AEX-index ervoor zorgdragen minimaal de AEX te kunnen bijhouden qua winstontwikkeling en bij koersdalingen verliezen te voorkomen en/of een absoluut resultaat te bereiken met behulp van het innemen van shortposities. NB Dit is een doelstelling die niet voor iedereen is weggelegd of zelfs ook maar geschikt is.

Performance AEX versus LOEF TA Modelportefeuille vanaf 1 augustus 2011 

 

 

 

 

 

 

De actuele status van de Fictieve TA-modelportefeuille is hieronder afgebeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat het allemaal niet zo eenvoudig is als sommigen wellicht denken, attendeer ik u graag op een uitspraak van BOB FARRELL.

Nee, ik bedoel niet de overleden zanger van de discogroep Boney M, maar mijn grote voorbeeld, Bob Farrell, die gedurende veertig jaar het gezicht van de technische analyse desk bij Merrill Lynch was (tot 1992). Hij deed in september 1989 de volgende uitspraak:

“Money managers are unhappy because 70% of them are lagging the S&P 500. Economists are unhappy because they do not know what to believe: this month’s forecast of a strong economy or last month’s forecast of a weak economy. Technicians are unhappy because the market refuses to correct and gets more and more extended. Foreigners are unhappy because due to their underinvested status in the U.S. they have missed a big double play: a big currency move plus a big stock market move. The public is unhappy because they just plain missed out on the party after being scared into cash. It almost seems ungrateful for so many to be unhappy about a market that has done so well. Unhappy people would prefer the market to correct to allow them to buy and feel happy, which is just the reason for a further rise? Frustrating the majority is the market’s primary goal.”

Als u dit gelezen heeft en de betekenis ervan goed tot u laat doordringen, dan begrijpt u ook waarom het slechts weinigen gegeven is om de competitie met de markt/beurskoers aan te gaan. Dan snapt u ook, waarom het onder alle omstandigheden beter is om de trends te respecteren in plaats van deze te negeren (of te ontkennen).

De trendoverzichten en specificatie ‘handen aan het stuur’ volgt rond 20:00 uur….

Dow Jones Industrial Average op week(!)basis met ‘overbought’-waarschuwing).

 

 

 

 

In het weekend worden niet alleen de dagelijkse, maar ook de wekelijkse data (onderling) vergeleken. Een ‘high risk’-alert maakt ons attent op een het risico van topvorming. In de S&P 100 index op week(!)basis oogt de waarschuwing vergelijkbaar met de situatie eind oktober 2010. Dit leidde destijds tot een wispelturige adempauze.

S&P 100 index vanaf 2009 op weekbasis

 

 

 

 

In de AEX-grafiek doen zich geen verkoopsignalen voor, maar  er is wel onderhuids sprake van een verzwakkend momentum.

AMX-grafiek op dagbasis met gele candle (= waarschuwing trendomslag). Omwille van zichtbaarheid is de achtergrond van de grafiek donkerder gemaakt, zodat de gele ‘overdrijvings’-candle goed zichtbaar is.

 

 

 

 

De hierboven beschreven technische condities geven aanleiding om de positieve performance veilig te stellen. Dit betekent dat het volgende wordt besloten:

WIJZIGINGEN MODELPORTEFEUILLE

Met uitzondering van de posities in aandelen/turbo’s Wolters Kluwer, Delta llloyd, Autozone, Microsoft en Cisco System, RJ/CRB index en Brent Oil worden alle overige posities verkocht!  De ‘alerts’ op indexniveau geven aanleiding om de zijlijn te kiezen. Geen positie is ook positie en het geeft tijd om na te denken over vervolgstappen. Gegeven het ‘marktrisico’ op weekbasis worden de dagelijkse ‘K’oopsignalen nu bewust genegeerd in afwachting van wat de markt gaat tonen.

*** INGELAST BERICHT OM 23:27 uur ***

Met dank aan een alerte abonnee graag uw aandacht voor het volgende. Afgelopen woensdag werd het volgende opgemerkt: Het aandeel Siemens verslechtert relatief ten opzichte van de DJ Stoxx 600 index. Het aandeel wordt verkocht. Uit de verkoopopbrengst wordt een bedrag van EUR 5.000 (= ca. 2%) herbelegd in een turbo long EUR/USD Turbo Long (ISIN-code NL0010046439 / stop loss 1,2830) met het oog op een herstelbeweging naar EUR/USD 1,36 in de zeer nabije toekomst.

Deze positie is abusievelijk niet in het overzicht hierboven vermeld. Hieronder treft u het gecorrigeerde overzicht aan. Excuses voor deze omissie.

Ook de Turbo Long EUR/USD wordt verkocht met het oog op verwachte tijdelijke zwakte naar EUR/USD 1.2950.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** EINDE INGELAST BERICHT OM 23:36 uur ***

Trendoverzicht AEX

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Trendoverzicht AMX

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht BEL-20

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

Trendoverzicht S&P 500 sectoren

 

 

 

Trendoverzicht DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Loef