De wet van Newton

Het concept van het bestaan van een trend is uitzonderlijk essentieel in de filosofie van de technische analyse. Het hele idee achter het bestuderen van het marktgedrag op de beurs door middel van koersgrafieken is er uiteindelijk op gericht om trends in een vroeg stadium te signaleren met het doel om te handelen/beleggen in de richting van de toekomstige trend. In praktijk zijn de meest gebruikte technieken dan ook trendvolgend van aard. Dat wil zeggen, de intentie hebbende om trends te herkennen en te volgen.

Er is een zeker verband in de veronderstelling dat beurskoersen de neiging vertonen om in trends bewegen als de beweging is ingezet in plaats van dat deze omkeert. Deze aanname omarmt namelijk de eerste wet van Newton en dat is de wet van de traagheid. Een voorwerp waarop geen resulterende kracht werkt, is in rust of beweegt zich rechtlijnig met een constante snelheid voort. (NB rust is ook een toestand met een constante snelheid). Wie hierin interesse toont, er bestaat ook nog een tweede wet van Newton (= kracht verandert de beweging) en een derde wet van Newton (= actie = -reactie).

Een andere manier om het concept van een trend te duiden is dat een beweging aanhoudt totdat het tegendeel wordt aangetoond. Voor iedereen die met technische analyse bezig is rijst de uitdaging om de bestaande trend zolang mogelijk te ‘berijden’, totdat er tekenen van een trendomslag zichtbaar zijn. Het is om die reden, waarom de hieronder afgebeelde AEX-grafiek (en in het besloten gedeelte andere grafieken) worden ingekleurd met blauwe en paarse candles om snel aan te geven wanneer de kracht van de beweging sterk omhoog is gericht of sterk omlaag. Het alternatief is een weergave van alle denkbare afgeleide indicatoren, waardoor u geprikkeld wordt naar van alles en nog wat te kijken, behalve waar het om gaat en dat is de richting en de kracht van de trend.

AEX grafiek vanaf 2011

 

 

 

 

Voor hen die kleurendoof zijn, blijft het evenwel handig om de trendindicatoren (w.o. het roodgekleurde 20-daags en blauwgekleurde 120-daags koersgemiddelde) te blijven zien, vandaar dat deze toch heel vaak in de grafiek worden afgebeeld. Maar om de kracht van de beweging te meten, zodat er inzage komt in de kansberekening van een voortzettende of eindigende beweging, zijn meerdere technieken handig om met eigen oog te zien bewegen.

Hieronder ziet u de AEX vanaf augustus 2011 met helemaal onderin een stochastics tradingindicator (parameters 8,5 en triggerlijn op 3) en in het midden de DMI (= directional movement indicatoren).

 

 

 

 

‘Technical Analysis is an art, not science’, luidt het gezegde. Er bestaat geen enkele indicator die op zichzelf alle eigenschappen in zich heeft om alle bewegingen goed te signaleren. Ik laat u onderin de koersgrafiek de (roodgekleurde) stochastics indicator zien die helemaal bovenin naar beneden krult van een waardering boven de 90 (op eeen schaal van 0 – 100) onder de zwarte triggerlijn. Als deze indicator boven de 80 noteert (sinds 20 januari jl.), dan is er sprake van een ‘overgekochte’  (lees: ‘overspannen’) situatie, waarbij de risico’s van winstnemingen relatief hoog zijn. In de regel geeft deze indicator redelijk goed aan waar een top of bodem kan ontstaan. Maar op 27 december raakte deze stochastics bij een waarde boven 80 ‘te duur’ en noteerde de AEX 309,37. Dat was nabij de top van begin december en dus op een weerstandniveau. Een weerstand is een weerstand totdat deze (opwaarts) breekt, maar wat zijn nu de risico’s van een terugval?

Nu is alles wijsheid achteraf, maar het kan geen kwaad om de kracht van de opwaartse beweging te meten. Dat doet de (14-daags) DMI voor u. Op 27 december stijgt de blauwe ADX-lijn en stijgt de positieve directional movement indicator. Een stijgende ADX-lijn is te vergelijken met het gaspedaal. Als deze ADX stijgt dan wordt de richting van de beweging sterker. In dat geval was een opwaartse uitbraak waarschijnlijk. Aanvullende bevestiging komt door te kijken naar simpele trendindicatoren zoals het 20-daags gemiddelde en het 120-daags gemiddelde. De positieve kruising op 21 december geeft aan dat het beleid van ‘verkopen op sterkte’ ingeruild moet worden voor ‘kopen op zwakte’. Wat zijn momenten van zwakte? Kijk naar de ‘buy & hold’-alert op 16 januari jl. toen de AEX opende op 307,91 en eindigde op 313,23.

De conclusie nu bij een slotkoers op 319,44 is dat er sinds twee dagen sprake is van lichte winstnemingen. Is dat iets om zorgen over te maken? Antwoord: dat hangt af van hoe u persoonlijk(!) omgaat met het TA-gereedschap, wat uw ervaringen zijn. Mijn ervaringen zijn 1) kijk eerst naar de richting van de beweging (bijvoorbeeld m.b.v. twee gemiddelden) en meet dan de kracht van de beweging (bijvoorbeeld m.b.v. DMI-indicator).

Iets anders is….divergenties. Neem de EUR/USD waarover recent werd opgemerkt dat de kansen van een stijging naar EUR/USD 1,36 toenemen. Hieronder de bijgewerkte grafiek. Aan de dalende trend van de euro valt weinig af te leiden. Onderhuids zien we de positieve directional movement indicator hogere bodems maken en de negatieve directional movement indicator lagere toppen. M.a.w. de verkoopdruk in de euro nam in aanloop naar het dieptepunt af.

 

 

 

 

De kunst (TA is ‘an art’) is om de spreekwoordelijke spijker met de hamer in de muur te tikken/slaan, maar doe dat niet met een schroef. Gebruik daarvoor a.u.b. de boormachine of een handboor. Kijk ook even of er een plug noodzakelijk is. Vanwaar deze opmerking? Elke omgeving is anders. Stochastics werken uitstekend in trendloze markten, maar geven valse signalen in trending markten. Weet dus onder welke condities wat voor techniek te gebruiken. En als de koerspatronen en golfstructuren, steun- of weerstand etc. etc. nadere aanwijzingen geven…of andere indices naast de AEX-index

Nog een voorbeeld….neem de Europese DJ Stoxx 600 index vanaf juli 2011…

DJ Stoxx 600 index vanaf 2011

 

 

 

 

De Europese DJ Stoxx 600 nadert de bovenkant van het licht stijgende trendkanaal dat met stippellijnen is ingetekend. Het recente doodskopje bij de blauwe candles verschijnt alleen onder heel specifieke omstandigheden. Blauwe candles zijn een teken van een sterk positief momentum. Om die reden zou een reactie vooralsnog beperkt van aard moeten zijn. Zeker als in aanmerking wordt genomen dat de euro naar 1,36 kan stijgen. Meer vertrouwen in de euro = terugkerend vertrouwen onder beleggers = grotere bereidheid nemen van risico’s = positief voor aandelen. Geen enkele beweging staat op zichzelf. Er zijn positieve en negatieve krachten. Vergeet de ruis van de dag. Kijk naar de grote lijnen. Bijvoorbeeld het enkele feit dat het rode 120-daags koersgemiddelde sinds kort weer naar boven krult. Voorspellen doet het niets. Het geeft aan wat er gebeurt. Een beurskoers boven een 20-daags gemiddelde dat stijgt en een 20-daags gemiddelde boven een 120-daags gemiddelde is een stijgende trend. Keep it Simple Stupid.

De trendoverzichten volgen hieronder….

Trendoverzicht AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Eurostoxx 50 stocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJZIGINGEN FICTIEVE OFFENSIEVE TA-MODELPORTEFEUILLE

Het aandeel Siemens verslechtert relatief ten opzichte van de DJ Stoxx 600 index. Het aandeel wordt verkocht. Uit de verkoopopbrengst wordt een bedrag van EUR 5.000 (= ca. 2%) herbelegd in een turbo long EUR/USD Turbo Long (ISIN-code NL0010046439 / stop loss 1,2830) met het oog op een herstelbeweging naar EUR/USD 1,36 in de zeer nabije toekomst. Verder wordt ernaar gestreefd om de portefeuille terug te brengen naar maximaal 10 namen in het kader van een betere beheersbaarheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kunst / uitdaging is om in een stijgende trend de AEX out te performen, maar verliezen te beperken. Vooralsnog wordt de cashpositie aangehouden.

Performancechart vanaf 1 augustus 2011

 

 

 

 

 

 

LEGENDA