Flitsgevaar…

Met beleggen of speculeren is het hollen of stilstaan. Afgelopen week brak de AEX-index uit boven de weerstand op 318 gevormd door een koerstop uit oktober 2011. Nu deze weerstand is gepasseerd, willen aandelenbeleggers graag het gaspedaal nog dieper indrukken om verder weg te sprinten van de 300-puntengrens. De Europese DJ Stoxx 600 Automobielsector ‘scheurde’ met een vaart van 8,9% vorige week vooruit op de overige Europese hoofdsectoren. De sector die aan de bumper van dit racemonster kleefde bleek de Europese banksector te zijn met een stijging van 8,7%. Ook de Europese DJ Stoxx 600 Insurance sector bleef met een sprint van 6,3% niet ver achter. Degenen die nu met de auto volgeladen met aandelen er de vaart inzetten mogen wel uitkijken om niet geflitst te worden. Die flitspalen of mobiele flitsbrigade staan vaak net om die bocht, waar je lekker denkt te gaan planken. Het is dus even oppassen bij het passeren van kritische grenswaarden of snelheidsmeterstanden.

De Amerikaanse Nasdaq-100 index kwam vorige week in de picture met een intraday aanval naar zelfs een nieuw hoogtepunt boven de top van 2011! Als de technische analyse ons niet bedriegt, dan gloort er met name voor deze index geweldige kansen om de snelweg op te sturen om echt vaart te maken. Vorige week ging de duim omhoog en het lijkt er sterk op dat we nu de spreekwoordelijke gordels om moeten doen. Enerzijds omdat het technisch handelsmodel ons waarschuwt voor een mooie prent bij te hard doorrijden, anderzijds omdat er echt wel aanleiding is om – ook al moeten we eerst even inhouden – een ‘flitsende’ rally in te zetten.

De Nasdaq-100 index heeft vanaf de bodem in 2009 tot begin augustus 2011 bewogen. Correcties werden tot die tijd telkens opgevangen op/boven de correctiebodems daarvoor. Herstelbewegingen die daarna optraden worden dan met grote argwaan bekeken, omdat niet zelden de herstelbewegingen vervolgens afketsen op de gebroken steunlijn (zie stippellijn in de grafiek hieronder).  Dit fenomeen deed zich voor in september 2011, waarna de bdoem in oktober een test bleek van de bodem in augustus en dat leek(!) nog een keer het geval bij de opleving in de tweede helft van oktober. Deze laatste pullback eindigde op 2412,52. Dit niveau correspondeerde met de top in februari 2011 (= 2403,52), de top in mei 2011 (= 2417,83) en juli 2011 (= 2438,44). In de afgelopen week sloot de Nasdaq-100 index op 2437,02.

NASDAQ-100 index vanaf 2009 op weekbasis

 

 

 

 

De koersdaling in november leverde een hogere bodem op. Deze bodem werd gevormd door de nieuwe steunlijn vanaf de bodem in 2009 langs de bodem van 2011. Hoewel een zijwaartse trend bepaald niet kan/mag worden uitgesloten, lijkt er sprake van een omgekeerd (H)oofd(S)chouderpatroon, die in de literatuur in dit geval als ‘continuatiepatroon’ zou moeten functioneren. De ‘set-up’ is gegeven voor een uitbraak naar 2800, zijnde de bovenkant van het trendkanaal (zie rode lijn in de grafiek hierboven).

Nasdaq-100 index op dagbasis met mechanische handelssignalen

 

 

 

 

Gelet op de indrukwekkende rally in de afgelopen weken zou het geen verwondering wekken als de weerstandzone die nu al drie keer(!) voor problemen heeft gezorgd tot kortstondige winstnemingen (lees: inhoudingen) leidt. Degenen die regelmatig te hard rijden op de snelweg weten exact wat ik hiermee bedoel. In deze specifieke situatie zou een terugval naar 2350 tot de mogelijkheden behoren al is het de vraag nu of dat ook gebeurt. De blauwe candels illustreren een sterk opwaarts momentum op dagbasis (terwijl dat op weekbasis – niet getoond – ook het geval is).

In de Amerikaanse Dow Jones Industrial Average nadert de beurskoers de hoogtepunten van vorig jaar.

Grafiek Dow Jones Industrial Average vanaf 2011

 

 

 

 

Ook in de Dow wijzen de blauwe candles op een sterk positief momentum. Dat is overigens ook op weekbasis (niet getoond) het geval. In de grafiek is ook paarsgekleurd doodshoofd te zien bij de top van vorig jaar. Deze ‘alert’ levert geen verkoopsignaal op, maar waarschuwt voor ‘te hard rijden’, waardoor de koers kan gaan inhouden. In januari 2011 werd deze conditie ook waargenomen, maar dat leverde slechts een zeer beperkte reactie op. Dit keer echter is de weerstandzone een extra argument om niet te hard van stapel te lopen. Ook hier zou een beperkte reactie naar de top van oktober niet mogen verbazen alvorens de Dow een grotere spurt weet te maken boven de koerstoppen van 2011.

De S&P 500 index geeft aanleiding om open te staan voor negatieve verrassingen. Het plaatje dat u hieronder ziet afgebeeld is geen electronisch schakelpaneel van een flitspaal, maar de maandgrafiek van de S&P 500 index vanaf 1999 met Fibonacci-tijdvensters.

Grafiek S&P 500 index op maandbasis vanaf 1999

 

 

 

 

Het bodemproces eind 2002/begin 2003 in de S&P 500 index valt ca. 34 maanden na de top in 2000 en matcht met het topvormingsproces 89 maanden na de top in 2000. De getallen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. behoren tot de getallenreeks die tot de gulden snede spiraal leiden bekend van vrijwel alle groei/vervalprocessen die wij om ons heen kennen. In die zin is het opmerkelijk dat in maart 2009 er 21 maanden waren verstreken sinds maand 89.  Anders gezegd, nam de bearmarkt begin deze eeuw 34 maanden in beslag, na 2007 was dit 21 maanden. Deel 34 door 21 en de gulden snede verhouding 1,618 komt tevoorschijn. Wie iets meer over ‘gulden snede’ wil weten….even googlen naar wikipedia en u ontdekt dat deze benadering belangrijk kan zijn.

Het eerstvolgende Fibonacci-getal na 89 is het getal 144. Met een foutmarge van een maand is de tijd nu gerijpt dat er mogelijk een belangrijk draaipunt nabij is. In dit kader vraagt de correctiefase in 2010 met de getallen 34 enige aandacht, omdat de top in 2010 en bodem in 2010 Fibonacci-relaties hebben met de top in 2000 en bodem in 2003. Wat u nu met deze abacadra precies aanmoet valt niet eenvoudig te duiden, behalve dan dat er in het verleden met regelmatig succes belangrijke omslagpunten met deze vorm van technische analyse tijdig zijn gesignaleerd. Gewoon dat u het weet…meer niet.

In Europa is de DJ Stoxx 600 index nog overtuigender uitgebroken boven de koerstop van oktober 2011. Volledigheidshalve zijn de paarse doodshoofdjes in de chart weergegeven in de periode na 2009. De meest markante waarschuwing voor de snelheidsduivels onder de aandelenbeleggers kwam op 12 april 2010. Kort hierna volgde een signicante top die maanden stond als een flitspaal zullen we maar zeggen. In 2009 leverde deze conditie slechts kortstondige reactie op, waarna de weg naar boven ‘full speed’ werd hervat.

DJ Stoxx 600 index vanaf 2009 op dagbasis

 

 

 

 

Er lijkt nog wel enige ruimte naar boven voor de DJ Stoxx 600 index (richting 262). De index sloot vrijdag op 255,85. Een stijging van ca. 3% behoort tot de mogelijkheden, maar dan wordt de bovenkant bereikt van het licht stijgende trendkanaal van de laatste paar maanden. Vertaald naar de AEX-index lijkt hierdoor ook nog wel wat ruimte naar 335.

Grafiek AEX-index vanaf 2011 op dagbasis

 

 

 

 

Vorige week is de AEX opgeveerd in de aangegeven steunzone 305-309 met een openingskoers op 307,32 succesvol getest. De hogere slotkoers activeerte een ‘buy & hold’-signaal en daar doen we het mee, totdat het tegendeel wordt aangetoond. De ‘buy & hold’-alert wordt kracht bijgezet vanuit de koersontwikkelingen op de obligatiemarkten.

De solide staatsobligaties worden in toenemende mate kwetsbaar voor winstnemingen. In de Amerikaanse langlopende staatsobligaties werd vrijdag een ‘stop loss’-alert actief.

Grafiek iShares Barclays 20yr+ Treasury Bond

 

 

 

 

In Europa is de Bund future buitengewoon kwetsbaar geworden voor winstnemingen. In de weekgrafiek blijkt onderhouds de relatieve sterkte index (RSI) een lagere top te hebben gezet. Deze negatieve divergentie is een klassieke voorbode voor een trendomslag.

Grafiek Bund future op weekbasis vanaf 2002

 

 

 

 

Het betekent dan ook dat er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd in de modelportefeuille. Dan is het nu tijd voor de trendfase overzichten en de fictieve offensief TA-modelportefeuille.

Trendfase asset-allocatie (instrumenten)

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase hoofdsectoren Europa en de V.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase commodities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase valute 

 

 

 

 

 

Fictieve offensieve TA-modelportefeuille.

De modelportefeuille is bijna geheel ingericht met aandelen(gerelateerde) posities. Als de AEX verder stijgt, dan dient de portefeuille sterker te stijgen. De keerzijde van de opgenomen turbo-instrumenten is natuurlijk het risico van een correctie in de aandelenmarkten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performancechart vanaf 1 augustus 2011

 

 

 

 

 

 

De uitdaging is nu om bij doorzettend herstel in de aandelenmarkten de juiste keuzes te maken. In de trendoverzichten ziet u thans o.a. de ‘comeback’ van de bank-/verzekeringssector en het herstel in de Emerging Markets. De cyclische waarden stijgen relatief hard, terwijl de non-cyclicals (zoals voeding en drank, utilities, healthcare) momenteen achterblijven bij de opmars. Al met al moge duidelijk zijn dat de risicobereidheid onder aandelenbeleggers is toegenomen, maar dat er nu een spanningsveld aan het ontstaan is tussen enerzijders een aansterkend momentum (zie blauwe candles) en anderzijds het bereiken van ‘overbought’-waarderingen.

De weg van de minste weerstand is het respecteren van de trends en registreren van de sprinters en de achterblijvers. In de modelportefeuille blijven thans een aantal waarden achter bij het koersherstel.

WIJZIGINGEN MODELPORTEFEUILLE

De positie in Vanguard Long Term Corparate Bond Funds wordt geheel verkocht. De opgaande trend is weliswaar intact, maar een ‘TOP’-alert wijst in de richting van een neerwaartse reactie. Het belang bedraagt ca. 25% van de totale portefeuille. De opbrengst wordt tijdelijk CASH aangehouden in afwachting van 1) een uitbraak in de Nasdaq-100 index (denkrichting Turbo Long) en/of 2) winstnemingen (waarna uitbreiden hausseposities aandelen).

Grafiek Vanquard Long Term Corp. Bond

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Edward Loef