Het Rad van Fortuin

De econoom Burton Malkiel heeft ooit eens gezegd dat je beter een geblinddoekte aap pijltjes kon laten gooien op de koersenpagina in plaats van het opvolgen van de adviezen en voorspellingen van beursexperts. Nu is het gooien van pijltjes naar een stilhangend dartbord al een moeilijke bezigheid zelfs zonder blinddoek, maar al helemaal als zo’n dartbord ook nog een ronddraait als een rad van fortuin. Dit vereist een eng nauwkeurige precisie en als het een keer ‘raak’ is, dan kun je je in alle redelijkheid afvragen of hier geen sprake is van toeval. Probeer het maar eens een aantal keren achter elkaar goed te doen. Gekkenwerk, dat is het.

Toch zoekt u houvast. Om orde te scheppen in de chaos van de dagelijks bewegende koersen zult u toch een plan van aanpak moeten hebben zonder de pretentie te willen voorspellen. Immers, hoe kunt u nu ‘zeker’ weten wat u nu weet? Het is een mooie opdracht voor de epistemologen onder ons of – zoals ik zelf denk (‘dus ik besta’) – voor de aanhangers van de methoden van de filosoof Rene Descartes (waar ik zelf heel veel inspiratie van heb opgedaan). Descartes schreef dat je altijd uit moet gaan van twijfel aan datgene wat wordt beweerd.

BELANGRIJK: ‘Als je alles weglaat waaraan kan worden getwijfeld houdt je iets over dat mogelijk waar is. Je moet dan alsnog niet uitsluiten dat hetgeen je gevonden hebt onjuist is, omdat wij maar al te vaak door onze waarnemingen en gedachten worden bedrogen’.

Gewapend met deze filosofische ‘kennis’ van zaken kunt u in het besloten gedeelte verder lezen hoe getracht wordt een antwoord te formuleren op een vraag van een abonnee (Beste Frans, je wordt hartelijk bedankt) met het verzoek om een leidraad om ‘kort in en uit’ te stappen met het doel het snelst in een paar dagen tijd 5% rendement te realiseren. Gekkenwerk natuurlijk, tenzij u zich rekenschap geeft van mijn verwijzing naar Descartes.

Indien u zich realiseert dat perioden waarin er sprake is van ‘trending’ perioden (lees: een reeks van aangesloten dagen van koersstijgingen / koersdalingen) gemiddeld genomen 8 t/m 17 handelsdagen aanhouden, dan kunt u zich voorstellen, waarom het ‘gekkenwerk’ is om gedurende de overige tijdvenster – dus de perioden waarin beurskoersen ‘willekeurig’ of ‘chaotisch’ of ‘richtingloos’ op en neer bewegen – geld te verdienen. U moet dan vrij precies de hoogte- en dieptepunten zien te ‘timen’ om na kosten het deel tussen de top en bodem van de richtingloze beweging winstgevend zien te bespelen. Het is mij nooit gelukt (tot dusver, dus dat weet u dan ook weer).

Als ik dat deel van de tijd, waarin de beurskoersen ongrijpbaar lijken, wegsnijdt, omdat er gerede twijfels ontstaan omtrent de kans gedurende langere tijd een reeks winsten te realiseren, dan blijft over die momenten, waarop de beurskoers wel duidelijk in beweging komt en richting kiest. Hoewel er dan alsnog voortdurend twijfels resteren omtrent de lengte en de duur van de trendmatige beweging, rest ons niets anders dan de kracht van de trend te meten om in een statistisch voordelige situatie terecht te komen (= kans groter dan 50% dat de trend uw belegging meevoert in de gewenste richting). Niet fantaseren over hoever nog de beweging kan reiken of in uw fantasie al uw winst uit tellen, maar koelbloedig waarnemingen wat de metingen u vertellen.

Hieronder een voorbeeld aan de hand van de actuele richting van de aandelenmarkt. Dit is belangrijk, omdat u te maken heeft met de invloed van het algemene marktsentiment (= marktrisico) op het specifieke risico van bijvoorbeeld bedrijfssectoren en individuele aandelen. In het algemeen lijkt het raadzaam om kennis te nemen van de ontwikkelingen van de (diverse) indices in z’n totaliteit om daarna gedetailleerder in te zoomen op de onderdelen ervan (= ‘top down’-benadering / helikoptervisie), zodat u ook in staat bent om e.e.a. in een (breder) perspectief te kunnen plaatsen.

DE AEX TECHNICIAN

 

 

 

 

Een trend wordt gedefinieerd door een proces van opeenvolgende reeksen hogere (respectievelijk) lagere koerstoppen en -bodems. In de AEX zien we sinds het dieptepunt in september jl. hogere bodems ontstaan. De vraag wordt krachtiger. Waar het ophoudt? Geen idee. En niet van belang. Constateert een beweging eind december boven de laatste lagere top begin december. Het aanbod van begin december op 309,13 is weggenomen door de vraag. De koersen krijgen vrij spel naar boven. Op naar het volgende referentiepunt: de top van eind oktober op 318,18. De AEX sloot dinsdag op 318,04. Potentieel aanbod rond het huidige niveaus is mogelijk, maar degenen die de stijging boven 309,13 hebben gemist (of nog short zitten) kunnen bij een terugval steun verwachten rond 309.

Wat mij interesseert is de richting van de trend. De kruising van het 20-daags gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde op 22 december bij een indexstand op 305,18 geeft het signaal om weer met ‘kopersogen’ de AEX tegemoet te treden. Ditzelfde geldt voor de breder samengestelde Europese DJ Stoxx 600 index (zie onder) en de Amerikaanse S&P 500 index.

Europese DJ Stoxx 600 index vanaf 2011

 

 

 

 

Als u de positieve marktontwikkeling wilt kunnen bijbenen, dan zult u 1) 100% conform de samenstelling van de desbetreffende indices gepositioneerd moeten zijn of 2) de onderdelen die niet bijdragen aan de positieve trend mijden en 3) focussen op die onderdelen die de zaak omhoog duwen (lees: de leiding nemen in het herstel). Dat laatste kunnen zowel ‘achtergebleven’ individuele waarden zijn als aandelen die al langer ‘outperformen’. Vandaar in de trendoverzichten een opname van de relatieve sterkte kolom, zodat u kunt zien welke onderdelen extra waarde toevoegen en welke de kar juist remmen.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk:

AEX trendoverzicht

 

 

 

 

 

 

 

In het aandeel DSM is de lange termijn trend weer stijgend (zie overzicht hierboven + grafiek hieronder). Nu de AEX in een opgaande trend beweegt is het zaak om outperformers te selecteren. Het is 1 dag geleden (zie kolom ‘H’ van Historie) dat er een relatief koopsignaal ten opzichte van de AEX index is ontstaan (zie zwart/groene MACD afgeleid van de paarse relatieve sterktelijn). KPN (niet getoond) verslechtert absoluut en relatief.

Grafiek DSM + relatieve sterkte verus AEX-index

 

 

 

 

De dalende trendlijn langs de koerstoppen van DSM is op 2 januari opwaarts gebroken. Na dit traditionele ‘koop’-signaal conform de klassieke chartreading, wordt op dinsdag een ‘long’-signaal afgegevan ten gevolge van de positieve kruising van het 20-daags gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde. Zowel in absolute als in relatieve zin is er aanleiding om een longpositie in te nemen in de offensieve TA Modelportefeuillle.

FICTIEVE TA MODELPORTEFEUILLE

In de Offensieve TA Modelportefeuille is de situatie op basis van de slotkoersen op dinsdag 3 januari als volgt:

 

 

 

 

 

Momenteel zijn er nog 7 openstaande posities (waarvan 3 ingenomen op de 15e december en 4 op de 21 december). In ca. twee weken tijd is 10,6% rendement geboekt ten opzichte van de laatst gedane investeringen. Dynamisch switchen is gelet op de schaarse ‘trending’ situaties wenselijk. Zeker als Frans elke week met actief in- en uitstappen +5% koerswinst wil bijschrijven en niet het risicio wil lopen om in een periode van ‘non trending’-condities terecht wil komen.

Let op…de gedane investeringen bedraagt nu in totaal EUR 17.337,90 (= afgerond 7,8% van het actuele vermogen). Als Frans met een belang van telkens maximaal 10% van de totale portefeuille erin slaagt om elke twee weken 10% rendement bij te schrijven dan realiseert hij na 52 weken (exclusief kosten) bijna 30% per jaar op het totale vermogen.

WIJZIGINGEN Offensieve Modelportefeuille:

De Turbo Short India wordt gesloten (zie handelssignaal)

 

 

 

 

De Turbo Short Nyse Arca Gold Bugs wordt gesloten (zie handelssignaal)

 

 

 

 

Opgenomen wordt in de portefeuille een DSM Turbo Long (Isin-code NL0010010534 , stoploss 32,00) indicatiekoers EUR 7,11 voor 1% van de totale portefeuille. Daarnaast wordt RIO TINTO Turbo Long voor 1% aan de portefeuille toegevoegd (Isin-code NL0010000758 , stop loss 29,80) indicatiekoers EUR 6,58 (zie grafiek onder).

RIO TINTO geeft een relatief koopsignaal

 

 

 

 

De reden voor opname van Rio Tinto geeft het relatieve koopsignaal (voor het eerst in 15 handelsdagen) in de Europese DJ Stoxx 600 Basic Resources sector (zie sectoroverzicht ‘K’ in kolom RSK).

 

 

 

 

 

 

Wordt vervolgd…