Het Rad van Fortuin

De econoom Burton Malkiel heeft ooit eens gezegd dat je beter een geblinddoekte aap pijltjes kon laten gooien op de koersenpagina in plaats van het opvolgen van de adviezen en voorspellingen van beursexperts. Nu is het gooien van pijltjes naar een stilhangend dartbord al een moeilijke bezigheid zelfs zonder blinddoek, maar al helemaal als zo’n dartbord ook nog een ronddraait als een rad van fortuin. Dit vereist een eng nauwkeurige precisie en als het een keer ‘raak’ is, dan kun je je in alle redelijkheid afvragen of hier geen sprake is van toeval. Probeer het maar eens een aantal keren achter elkaar goed te doen. Gekkenwerk, dat is het.

Toch zoekt u houvast. Om orde te scheppen in de chaos van de dagelijks bewegende koersen zult u toch een plan van aanpak moeten hebben zonder de pretentie te willen voorspellen. Immers, hoe kunt u nu ‘zeker’ weten wat u nu weet? Het is een mooie opdracht voor de epistemologen onder ons of – zoals ik zelf denk (‘dus ik besta’) – voor de aanhangers van de methoden van de filosoof Rene Descartes (waar ik zelf heel veel inspiratie van heb opgedaan). Descartes schreef dat je altijd uit moet gaan van twijfel aan datgene wat wordt beweerd.

BELANGRIJK: ‘Als je alles weglaat waaraan kan worden getwijfeld houdt je iets over dat mogelijk waar is. Je moet dan alsnog niet uitsluiten dat hetgeen je gevonden hebt onjuist is, omdat wij maar al te vaak door onze waarnemingen en gedachten worden bedrogen’.

Gewapend met deze filosofische ‘kennis’ van zaken kunt u in het besloten gedeelte verder lezen hoe¬†getracht wordt een antwoord¬†te formuleren op een vraag van een abonnee (Beste Frans, je wordt hartelijk bedankt) met het verzoek om een leidraad om ‘kort in en uit’ te stappen met het doel het snelst in een paar dagen tijd 5% rendement te realiseren. Gekkenwerk natuurlijk, tenzij u zich rekenschap geeft van mijn verwijzing naar Descartes.

Om volledige publicaties in te zien dient u ingelogd te zijn.

Heeft u een inlognaam klik dan hier.
Heeft u nog geen inlognaam klik dan hier om u te registeren.

Heeft u vragen of verzoeken, dan kunt u deze mailen via de contact pagina.

Edward Loef
Certified Financial Technician