Voorspoedig 2012 toegewenst!

In de eerste plaats wens ik een ieder een gezond en voorspoedig nieuwjaar toe.

Bent u ook zo benieuwd naar wat het kalenderjaar 2012 ons op het gebied van koersrendement gaat brengen? Dan bent u op deze site aan het goede adres, want ik ben minstens zo nieuwsgierig.  Al is het alleen maar omdat ik u beroepshalve een antwoord verschuldigd ben. In de rol van technisch analist moet ik het historisch marktgedrag primair met behulp van grafieken (en afgeleide indicatoren) bestuderen om de meest waarschijnlijke toekomstige richting van de beurskoersen te voorspellen. Tenminste, zo luidt een gangbare definitie. Ik ben er zelfs officieel voor gecertificeerd door The International Federation of Technical Analysts (IFTA) in de Verenigde Staten. Dat vraagt dus om een serieuze verklaring met een stevig standpunt.

Ik heb de essentie van mijn verklaring samengevat en ingelijst, zodat u weet wat ik weet. En als u zich realiseert dat er uiteindelijk maar drie scenario’s zijn, dan hoeft u alleen nog maar enkele regels te formuleren om te weten wat u moet of kunt doen, want daar ga ik in 2012 niet over. Wel zal ik op basis van mijn eigen ervaringen en mijn eigen regels trachten de juiste koers te varen. Meer daarover leest u in het besloten gedeelte. Ik hoop u hiermee ook dit jaar weer tijdig te informeren in welke richting de kansen en bedreigingen ontstaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 29 oktober jl. schreef Het Financieele Dagblad over ‘Twijfels over kopen- en houdenstrategie’ en ‘Hoelang is de lange termijn? En wanneer zijn de verliezen op de beurs weer terugverdiend?‘ Het is een vraag die steeds meer wordt gesteld en dat is ook wel begrijpelijk. Op 27 december jl. schreef Het Financieele Dagblad namelijk over ‘Zes jaren verlies sinds 2000’. Geen wonder dat de novembereditie ‘Fondsnieuws’ opmerkte: ‘Niet het rendement, maar het behoud van kapitaal is op dit moment de grootste zorg van de particuliere belegger’.

Sentiment blijkt het grootste probleem. In 2000 werd er hoofdzakelijk belegd in aandelen en keken mensen vooral omhoog. Nu heeft men alleen oog voor de neerwaartse risico’s en overheerst de neiging om uiterst defensief te beleggen. Op 4 oktober 2011 (op het dieptepunt van de koerscorrectie op Wall Street) schreef Het Financieele Dagblad: ‘Beleggers stappen alleen nog in treasuries. In derde kwartaal deden ze massaal afstand van risicovolle beleggingen als aandelen’. Op 19 oktober 2011 kopte een artikel in het FD: ‘Verwachting analisten naar beneden bijgesteld. Lagere winst- en koersdoelen’. Het was dan ook niet meer dan logisch dat De Financiele Telegraaf op 4 november 2011 naar aanleiding van de ING Beleggersbarometer met het volgende bericht kwam: ‘Vertrouwen beleggers wederom verder gedaald’.

Het beheer van het vermogen uitbesteden is voor steeds meer beleggers geen optie meer. Er blijken in de eerste plaats grote verschillen te bestaan tussen de verschilende asset-allocaties van de modelportefeuilles van de aanbieders van vermogensbeheer. In de tweede plaats is het een moeizame zoektocht om inzage te krijgen in het optimale risicoprofiel van de belegger, omdat deze sterk wordt bepaald door het sentiment. In de derde plaats wordt niet alleen de belegger zelf hierdoor beinvloed, maar ook de vermogensbeheerders die elk jaar weer moeten kiezen wat hun favoriete beleggingsfondsen zijn. Afgelopen jaar heeft de grillige markt de gemaakte keuzes van een jaar geleden behoorlijk gefrustreerd (aldus het FD op 19 december jl.). Slechts 1 van de 15 gemaakte fondskeuzes bleek profijtelijk. Spreiding over alle 15 gemaakte keuzes had per saldo in 2011 geen waarde toegevoegd.

Maar liefst 9 van de 20 aanbieders hebben hedgefondsen in modelportefeuilles’ berichtte IEXProfs 01/11. Op 24 oktober lezen we in Het Financieele Dagblad het commentaar van een managing director van een fund of hedgefunds ‘Hedgefondsen bieden geen bescherming, ze zijn vooral interessant om een bepaalde strategie te spelen. Daarom zijn hedgefondsen wel een manier om beleggingen te spreiden’. Dan is er nog de vraag of sprake is van actief of passief beheerde beleggingsfondsen, want ‘veel fondsen slagen er simpelweg niet in om de index te verslaan’.

En dat is ook weer te verklaren: ‘In de jaren dertig hielden beleggers hun aandelen gemiddeld tien jaar vast, in de jaren vijftig was dat gedaald naar zeven jaar en de laatste jaren is dat minder dan een jaar. Op de korte termijn worden de beurskoersen voor het grootste gedeelte bepaald door psychologische factoren. Beleggen op basis van fundamentele factoren, zoals de koerswinst-verhoudingen of boekwaarde, is uitsluitend aan te bevelen bij een beleggingshorizon van meer dan drie jaar. Het gevolg van die ontwikkeling is dat steeds meer beleggers gedwongen worden om te beleggen op basis van het marktsentiment’ (aldus Frances Hudson, beleggingsstrateeg bij Standard Life Investments, geciteerd in Het Financieele Dagblad van 24 oktober 2011).

Beleggen is dus sentiment. Het gebeurt regelmatig dat de markt naar aanleiding van een nieuwsfeit een aandeel of beursindex in de ochtenduren afprijst, om in de loop van de middag tot inkeer te komen, terwijl er op beide momenten nog steeds dezelfde informatie voorhanden is. Het aantal elkaar beinvloedende factoren is enorm, waardoor er geen lineaire oorzaak en gevolgrelatie bestaat. Het afgeven van koersdoelen (voor eind 2012) en uitspreken van verwachtingen (voor in 2012) pretendeert dat er een hoge mate van precisie mogelijk is in een chaotische wereld, maar zo werkt dit in praktijk natuurlijk niet. Door de wederzijdse beinvloeding ontstaat er wel kuddegedrag op de financiele markten, waardoor koerstrends kunnen ontstaan. Ik blijf hierover schrijven, maar zal mij – net zoals vorig jaar – concentreren op de richting van de hoofdtrends in de verschillende assets en de onderlinge relatieve sterkte meten om verantwoorde keuzes te kunenn maken ten behoeve van een drietal modelportefeuilles.

TIP voor 2012: ‘Beleggen zonder visie’ (maar wel met regels om de richting van de trend te kunnen bepalen).

De individuele belegger of analist doet er verstandig aan om de kudde (lees: de trend) te volgen, omdat de kudde het meestal in het midden van de trend bij het rechte eind heeft, behalve aan het begin en het einde van trendmatige beweging. Om dit laatste probleem tijdig te kunnen herkennen is mijn tip om te koppensnellen. Dat wil zeggen, zodra een tijdschrift het moment kiest om een bepaalde trendmatige beweging op de financiele markten als omslagartikel te plaatsen, dan is er letterlijk en figuurlijk een waarschijnlijk omslagpunt nabij. Wie het moeilijk vindt om zich los te maken van de waan van de dag, kiest bijvoorkeur voor een methode van ‘gecomputergestuurd beleggen’. Vooraf bepaalde handelsregels kennen geen emoties, maar kunnen wel het begin en het einde van trends signaleren (= ‘niet voorspellen’) en signalen afgeven die zowel trendvolgend als countertrend van aard kunnen zijn. Hieronder treft u de laatste trend0verzichten en -signalen aan.

Trendoverzicht diverse asset(instrumenten)

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht sectoren Europa

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Commodities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Valuta

 

 

 

 

Trendoverzichten + relatieve sterkte vergelijkingen

 

 

 

 

 

Trendoverzicht AEX

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht AMX

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Sectoren Europa

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Sectoren Verenigde Staten

 

 

 

Trendoverzicht Dow Jones 30 aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Eurostoxx 50 aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB

De fictieve modelportefeuilles volgen morgenavond opnieuw opgetuigd….