Long, Short of Long & Short?

Fundamenteel ingestelde beleggers moeten altijd een verklaring hebben waarom de beurskoersen omhoog en omlaag gaan of onveranderd blijven. De koersstijgingen op 20 december werden toegeschreven aan een meevallende veiling van Spaans kortlopend staatspapier, sterk meevallende cijfers over het Duitse ondernemersvertrouwen en als klap op de vuurpijl beter dan verwachte aantallen in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten. U heeft allemaal in de media mogen vernemen. Degenen die short zitten worden gedwongen om hun posities te sluiten en degenen die op cash zitten geprikkeld om aan de koopkant te opereren, want wie weet zit er nog een eindejaarsrally in het vat of anders straks misschien wel een nieuwjaarssprint. Wie het weet, mag het zeggen, want er zijn zowel aanwijzingen voor naderend beursherstel als indicaties voor een nieuwe terugval.

De aandelenmarkten hebben veel weg momenteel van een ambigram (zie ook gele ‘long/short’-aanduiding in de aanhef). Is een ambigram een schrift dat op meer manieren kan worden gezien, zoiets lijkt nu ook op de aandelenmarkten zich voor te doen. Aan de ene kant zien we in de AEX-index bijvoorbeeld gisteren een ‘recovery buy’-signaal hinten op een herstelpoging. De AEX heeft intraday 306,85 als hoogste stand genoteerd (u weet nog AEX 307 was een ‘selling level’), maar aan het einde van de handels sloot de AEX onder de openingskoers. Het gevolg was een gesloten (zwarte) candle. Gesloten zwarte candles hebben we gezien op 7 en 8 december bij het testen van de dalende weerstandlijn en daarvoor op 28 oktober rond dezelfde weerstandlijn. Het ‘sell’-signaal is van dezelfde orde als begin december en eind oktober en in beide situatie viel de AEX weer terug.

 

 

 

 

Tegelijkertijd klimt het 20-daags gemiddelde naar het 120-daags gemiddelde toe. Een positieve kruising  lijkt in de komende uren/dagen onvermijdelijk, waardoor voor het eerst sinds medio mei het tactisch beleid van ‘sell on strength’ wordt ingeruild voor ‘buy on weakness’. NB…let op de 15 weeks cyclusbodem die gepland staat vanaf volgende week. Het suggereert nog een beperkte reactie, waarna de weg omhoog aan waarschijnlijkheid wint.

Het is mede om die reden dat de offensieve TA-modelportefeuille naar aanleiding van de forse stijging gisteren en het ‘rec buy’-signaal de aandacht verschuift naar verse ‘long’-signalen. Straks hieronder een overzicht van de gesloten en geopende posities vandaag. Verwacht niet direct winst. Voor de AEX ligt de steun nu op 291,35 en weerstand op 306,85 (afgerond 307). Een stijging onder of boven genoemde niveaus is mijns inziens de trigger voor een grotere beweging.

De dalende hoofdtrend wordt zoveel mogelijk gerespecteert, totdat het tegendeel blijkt. In de Amerikaanse Dow Jones Industrial Average (zie onder) is het 20-daags gemiddelde sinds vorige maand al boven het 120-daags gemiddelde getrokken. Ondanks de beren tijdens de zwarte candles eind november (duidend op wederom topvorming), werd als gevolg van de enorm sterke stijging op 30 november een ‘buy & hold’-alert geactiveerd. Momenten van zwakte zijn dan ‘koopmomenten’. Het wachten is op een herstel beweging en die kwam gisteren (zie ”buy’-signaal). De ontwikkeling van de richting van de trend bepaalt de te volgen tactiek. We gaan dus niet voorspellen.

 

 

 

 

Toch verwachten sommigen wat de technische analyse ‘denkt’. Ik denk dat ik sinds 27 oktober een omgekeerd (H)oofd(S)chouderpatroon in de grafiek tot ontwikkeling zie komen. Daarvan is bekend dat deze als bodempatroon zich voordoet en als continuatiepatroon in een stijgende trend. In de legenda kunt u zien dat de kleuren in de grafiek nu een stijgende trend aangeven.

In de S&P 500 index 9zie onder) volgt na de ‘stop short (buy)’-alert van gisteren vandaag een ‘long’-signaal. Je moet tegenwoordig erg flexibel zijn in de mindset om van bearish naar bullish en omgekeerd te schakelen. Dat lukt niet of moeilijk als je geen vaste methodiek hebt eigen gemaakt (wat dat overigens ook zijn moge….als u maar een methode/plan heeft). Zeer binnenkort gaan de beursindices uit de driehoek breken.

 

 

 

 

De actuele situatie in de assets is thans als volgt:

 

 

 

De Bund future is ‘overbought’ volgens de stochastics indicator, dus een neerwaartse reactie zou eerdaags niet mogen verbazen. De euro is oversold ten opzichte van de US dollar, dus ook hier is een reactie te verwachten. De EUR/USD 1,30 kan nog even terugveren naar EUR/USD 1,32 (waar de gebroken neklijn ligt van een hoofdschoudertop). We zullen moeten afwachten of opheffing van de overbought/oversold waarderingen een tijdelijk reactie ontlokt, maar meer ook niet. Anders gezegd, de kansen op een rally in de aandelenmarkten lijken toe te nemen, waardoor de Bund en US Dollar even omlaag kunnen gaan.

De fictieve TA-modelportefeuille zit er vanmiddag op slotkoersbasis als volgt uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Bombay Sensitive 30 index wordt een ‘relief rally BUY’-signaal actief. De trend is nog altijd krachtig dalend en in subjectieve zin lijkt het herstel een herstel naar de neklijn van een HS-patroon. Het koopsignaal kan worden genegeerd of opgevolgd. De eerdere reliefrallies dit jaar leverden korte tijd later een terugval op.  De Turbo Short India wordt daarom nog even aangehouden.

 

 

 

 

Hieronder enkele trendsoverzichten op basis van kwantitatieve analyses:

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50 index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Europese hoofdsectoren

 

 

 

 

 

Trendstatus Amerikaanse hoofdsectoren

 

 

 

Trendstatus Dow 30 aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de overzichten blijkl in welke richting de waarden voor korte termijn (KT) en lange termijn (KT) bewegen, wat de resultaten zijn over de afgelopen 5 en 20 handelsdagen en of er sprake is outperformance of niet (zie RS kolom).

Walt Disney geeft nu een koopsignaal, Hewlett Packard een verkoopsignaal.

Dan nog een tip…kijk even naar de hoge omzetten en de mooie key-reversal in het aandeel Oracle…..de ‘gap’ in de grafiek richting $ 28,50 moet worden gesloten. De ‘panic buy’-alert wijst op een paniekbodem. Met een turbo long kan worden geanticipeerd op het slutien van de gap. De afstand naar $ 28,50 is driemaal zo groot als de afstand naar het low van vandaag. Morgen wordt een turbo long in portefeuille genomen voor maximaal 2% van het totale vermogen.