Keuzes maken…

Het beleggingsjaar 2011 zit er bijna op. In Het Financieele Dagblad werd vandaag door een onderdeel van de FD Mediagroep (Fondsnieuws) aandacht besteed aan de beleggingstips van banken in 2011. Al snel werd duidelijk gemaakt dat 2011 een jaar was om niet licht te vergeten. In de terugblik op 2011 is de conclusie getrokken dat de grillige markt de gemaakte keuzes van de tipgevers behoorlijk heeft gefrustreerd. De resultaten van de in totaal 15 tips (elk van de geraadpleegde vijf banken tipten drie beleggingsfondsen) eindigden op 1 tip na in de min en 1 tip bleek geen winst, maar ook geen verlies te hebben opgeleverd. Kijk op www.fd.nl en  www.fondsnieuws.nl voor nadere informatie.

Opbeurend is het nieuws amper. Het Financieele Dagblad meldt dat adviseurs verdeeld zijn over beleggen in aandelen en naar verluid zouden managers van fondsen nog niet klaar zijn voor beursherstel. Gelukkig kunnen we tegelijkertijd in een advertentie vernemen dat ‘vermogensbehoud en het bieden van consistente periodieke rendementen, ongeacht de heersende marktcondities’, een doelstelling is van een grote investment manager. Dat zou elke belegger wel willen.

LOEF Technische Analyse heeft daarom ook nagedacht hoe met behulp van technische analyse tegemoet kan worden gekomen aan de wens van behoud van kapitaal en groei ongeacht de grilligheden op de financiele markten. Waar het om draait is het vaststellen van criteria en grenzen voor het maken van verantwoorde keuzes.

Het uitgangspunt van de technische analyse is dat beurskoersen in drie verschillende trends kunnen bewegen. De meeste beleggers zijn van nature gewend om ‘laag’ te kopen met het doel om ‘hoog’ te verkopen. Het betekent dat de lijn van de gekozen belegging van linksonder naar rechtsboven in de grafiek moet lopen. Alleen weet u niet – en ook de investment manager aan wie u uw vermogen toevertrouwd niet – of deze opgaande lijn ook wordt gerealiseerd. In praktijk wisselen stijgingen en dalingen elkaar af en zelden is van te voren zeker hoe lang de stijgingen of dalingen aanhouden, laat staan dat u weet waar deze beginnen en eindigen.

De snelheid waarmee koersen herstellen of instorten is voor de meesten onder ons niet te beheersen. En als u al urenlang aan het beursscherm bent gekluisterd en toevallig even de deur moet opendoen om de krantenbezorger straks zijn welverdiende fooi te geven voor de dagelijkse bezorging in het afgelopen jaar dan zul je net zien bij terugkomst dat je die ene belangrijke beweging net hebt gemist (en dat kost natuurlijk altijd geld, want zo gaat dat altijd).

LOEF Technische Analyse heeft een simpele tip. Stel vooraf grenzen wanneer u van stijgende (of dalende) beurskoersen wilt profiteren. Maak gebruik van trailing stop loss technieken die bij uw persoonlijke risicoprofiel passen. Als u niet meer dan 100 euro wilt verliezen, kies dan een positiegrootte / stop loss marge die hierbij aansluit.

LOEF Technische Analyse doet iets soortgelijks. Hieronder treft u – exclusief kosten – een koersgrafiek aan van een backtest van een ‘LONG ONLY’-strategie in de AEX-index, waarbij van tevoren regels zijn bedacht voor de entry- en exitstrategie:

 

 

 

 

Het is zeker niet zo dat koersverliezen altijd voorkomen kunnen worden. Er bestaat (voorzover mij bekend) geen systeem voor ‘instant winst’. Maar wat u wel zelf kunt doen is voor uzelf regels stellen wanneer u weer in mag stappen en wanneer u weer moet(!) uitstappen. Een voorbeeld: In de koersgrafiek van de AEX hierboven illustreert de blauwe lijn de ontwikkeling van een ‘LONG ONLY’-strategie, waarbij op enig moment de equity-curve horizontaal begint te lopen, zodra de koersdalingen te groot van omvang worden. Er wordt dan ingegrepen, omdat naarmate de koersverliezen te groot worden het steeds moeilijker wordt om nog ‘break-even’ te komen.

Aan koersdalingen kan ook worden verdiend. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om niet alleen ‘LONG ONLY’ gericht te zijn, maar ook open te staan voor ‘SHORT’-posities. Immers, koersen kunnen ook gedurende langere tijd dalen. Een combinatie van LONG en SHORT kan volgens een backtest in de AEX dan de volgende koersgrafiek opleveren door ook weer regels te stellen ten aanzien van de entry- en exitmomenten.

 

 

 

 

Het voorbeeld van de LONG-SHORT backtest levert – met de nodige ups en downs(!) – in de loop van de jaren het gewenste resultaat op, namelijk een stijgende trend. De kunst is om de grote tussentijdse koersdalingen (ten gevolge van onjuiste long- of short signalen) tijdig in de kiem te smoren. Dat brengt met name in grillige marktomstandigheden veel kosten en frustratie met zich mee. Immers, er gaat geen bel op een draaipunt en voordat er een signaal ontstaat om tot actie over te gaan is de koersbeweging wellicht al verder van het draaipunt af dan wenselijk. Het is om die reden de nodige afstand te nemen van de waan van de dag en trachten de grote lijn en de grotere trendmatige bewegingen te vangen. Een soort optimale balans vinden tussen niet te snel, maar ook niet te laat in actie komen. Om hier enige lijn in te brengen dient de ‘market timer’ die denkt consistent laag te kopen en hoog te verkopen onderscheid te maken in welke asset-categorie de kansen en bedreigingen zich voordoen en waar trends krachtig zijn en waar niet.

LOEF Technische Analyse tracht u met behulp van trendoverzichten op weg te helpen om sneller het onderscheid te kunnen maken waar bedreigingen en kansen ontstaan. Verder blijft elke keuze een persoonlijke keuze, want niemand is hetzelfde.