Doe een gezondheidstest…

Vorige week werd de vergelijking gemaakt met de protocollen die de arts in acht neemt op de intensive care. De patient blijven monitoren maakt daar onderdeel van uit. Het laatste wat de patient kan gebruiken is dat de dienstdoende arts niet weet hoe hij moet handelen. Datzelfde geldt voor het handelen op de beurs. U moet een plan hebben. Protocollen naleven om gezond te blijven. Discipline in de uitvoering ervan. Dat laatste is alleen mogelijk als je precies weet waar je mee bezig bent. Zo niet dan geldt het gezegde ‘If you don’t know where you going, you probably end up somewhere else’.

De aandelenmarkten ogen momenteel verre van gezond. Hoe houdt u op een dag als vandaag de controle over uw portefeuille? En wat doet u morgen?

LOEF nodigt u uit een gezondheidscheck te doen.

EERST EEN BELANGRIJKE MEDEDELING

Voor de gezondheid van deze technisch analist, maar nog meer in uw belang zal voortaan worden gestreefd naar dagelijkse updates die zoveel mogelijk voor sluitingstijd Wall Street worden bijgewerkt. Amerikaanse updates volgen in de loop van de volgende dag voordat Wall Street open gaat aanvullend op het deel van de vorige avond.

Diverse aandelenindices zijn stuk gelopen op de dalende weerstandlijnen die getrokken kunnen worden langs de koerstoppen van dit jaar. Een weerstand is een weerstand, totdat het tegendeel wordt aangetoond. Verkopen op of om en nabij weerstandniveaus is een logische gedachtengang. Je weet immers vrij snel of je verkeerd zit als de weerstand onverhoopt toch breekt. De regel is dat ‘a trend in motion is likely to continue’. Een daling van de aandelenkoersen lag zoals eerder geanalyseerd en geanticipeerd voor de hand. Op 9 december was de aanbeveling niet voor niets met het oog op de hooggespannen verwachtingen omtrent de uitkomsten van de Europese top gemaakt ‘…to follow your trading plan and avoid getting high in the markets’.

‘Geen doorbraak, geen oplossing, toch goede hoop’ stond er afgelopen weekend op de voorpagina van Het Financieele Dagblad. Als u dat leest, denk dan aan de volgende ervaringsregel: ‘Bull Markets climb a Wall of Worry, but Bear Markets slide the Slope of Hope’.

Genoeg ‘wijsheden’ nu…aan de euforie van afgelopen vrijdag is een einde gekomen, tijd voor een blik op de monitor. De korte termijn trend wordt bepaald door de stand van de beurskoers ten opzichte van het 20-daags gemiddelde. De lange termijn trend wordt bepaald door de stand van het 20-daags gemiddelde ten opzichte van het 120-daags gemiddelde. De korte termijn trend is ondergeschikt aan de lange termijn trend. Eerst een controle van de technische conditie van de Europese DJ STOXX 600 sectoren…

 

 

 

 

 

 

De ‘V’erkoopsignalen en neerwaartse kruisingen van de beurskoers onder het 20-daags gemiddelde domineren. Alleen de voeding- en dranksector schrijft afgelopen vijf dagen nog positieve resultaten en dat geldt ook voor ‘Health Care’. In de kolom rechts van RSK (= relatieve sterkte koopsignaal) zien we bij Health Care een groen gekleurd vakje met het getal 1. Dat wil zeggen dat er 1 handelsdag is verstreken sinds er een relatief koopsignaal wordt gegeven ten opzichte van de breder samengestelde DJ Stoxx 600 index in Europa. Vandaar ook de plus in de kolom ‘RS’. De Health Care sector bevindt zich nog in een korte en lange termijn stijgende trend.

 

 

 

 

Sectoren die waarde vernietigen, w.o. Auto & Parts, Basic Resources, Chemical, Financial Services, Technology, Utility en Real Estate, kunnen het beste gemeden worden. Vandaag werd er een relatief verkoopsignaal actief in de Basic Resources sector, zie kolom ‘RSV’. De in het roodroze gearceerde cijfers  weerspiegelen het aantal verstreken handelsdagen sinds het startsein voor underperformance. Alleen de waarden over de afgelopen vijf dagen worden ingekleurd. Wie zijn portefeuille gezond wil houden zorgt ervoor dat 1) sectoren die in een dalende trend bewegen worden gemeden en/of na verkoop 2) de opbrengst wordt herbelegd in sectoren die in een stijgende trend bewegen. Stijgen alle sectoren dan kiest u de sector die outperformance het meest recent heeft ingezet. Dalen alle sectoren dan is short gaan in de underperformers een optie.

 

 

 

 

 

 

 

Het aandeel ASML Holding is opvallend genoeg een positieve uitzondering. Ahold, Royal Dutch en Unilever  presteren absoluut sterk. Door te focussen op de gezonde onderdelen in de markt, houdt u uw portefeuille resistent tegen de koersdalingen om ons heen (totdat het tegendeel wordt aangetoond).

 

 

 

 

 

 

 

In de AMX-index is alleen Vopak en Wavin in een gezonde trend. Pharming Groep begint relatief sterker te presteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten opzichte van de DJ Eurostoxx 50 index geeft Unilever een relatief koopsignaal (zie overzicht hierboven).

Het vastgoedaandeel Unibail daarentegen wordt geconfronteerd met veel technische verzwakkingen (zie grafiek onder).

 

 

 

 

FICTIEVE TA-MODELPORTEFEUILLE (OFFENSIEF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVULLING AMERIKAANSE OVERZICHTEN SLOTKOERSEN 12 december 2011

S&P 500 sectoren

 

 

 

DOW 30 aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDENINDICES