Intensive care als oplossing

De meeste beleggers nemen de koersbewegingen op de beurs te persoonlijk. Zij voelen zicht trots als er winst wordt gemaakt en praten er dan graag over met anderen. Wanneer een transactie verlies oplevert dan voelt dit als een straf en wordt er niet over gepraat. Heel veel – teveel – beleggers geloven dat het doel van de analist is om de toekomstige koersbeweging te voorspellen. Het klinkt hard, maar moet toch een keer hardop gezegd en opgeschreven: amateurs in de meeste vakgebieden vragen om een voorspelling, terwijl professionals niet meer doen dan heel simpel de beschikbare informatie afwegen op basis van waarschijnlijkheden. Een voorbeeld uit de alledaagse praktijk is handig als u de informatie op deze site echt op de juiste waarde wilt schatten.

Een patient wordt naar de intensive care gebracht. In zijn borst steekt een mes. De familie is bang en stelt slechts twee vragen: ‘Dokter, zal hij dit overleven?‘ of ‘Wanneer kan hij weer naar huis?‘. Er wordt gevraagd naar een voorspelling. Maar de arts in kwestie voorspelt niet. Hij neemt de problemen zoals ze komen en probeert deze zo goed mogelijk te behandelen. Zijn eerste taak is te voorkomen dat de patient in een shock terecht komt. Hij geeft de patient pijnstillers en legt hem aan een infuus. Daarna verwijdert hij pas het mes en behandelt hij de beschadigde organen. Vervolgens moet hij maatregelen nemen om infecties tegen te gaan (je weet maar nooit, zelfs niet in een veilig geachte omgeving als een operatiekamer). Ten slotte houdt hij de ontwikkeling van de gezondheid van de patient permanent in de gaten. Er kunnen immers altijd onverwachte complicaties voordoen. De arts probeert de situatie te beheersen. Met voorspellen heeft dit niets van doen. Zelfs als de familie vraagt hoe het gaat kan de arts wel proberen tekst en uitleg te geven, maar de betekenis ervan is laag.

Om winst te maken bij beleggen is het niet noodzakelijk om te kunnen voorspellen. Wat u moet doen is de informatie uit de markt (lees: beurskoers) zelf halen en uit zien te vinden wie er aan de macht is. Zijn dit optimisten of zijn dit de pessimisten? Vervolgens moet u erachter zien te komen hoe sterk de ‘bulls’ of de ‘bears’ zijn, zodat u kunt bepalen in welke richting de trend zich waarschijnlijk zal voortzetten. Om financieel te overleven is een conservatief risicomanagement wenselijk, want soms kan er ondanks alle inspanningen een reeks van complicaties voordoen die een herstel in de weg staan. De kunst is om al die complicaties (lees: verliezen) direct in de kiem te smoren. Alleen dan is er op termijn kans om te overleven. De opdracht is dan ook om onze primaire reacties (zoals angst, hoop, hebzucht, twijfel, overmoed, etc. etc.) te leren herkennen met het doel om deze te beheersen.

Hetgeen hierboven is vermeld is afkomstig uit het boek ‘Trading for a Living’ geschreven door Dr. Alexander Elder, van origine psychiater en tegenwoordig een befaamd beleggingscoach. Elder adviseert: ‘Read the Market, Manage Yourself’

Read the Market, luidde het advies. Op asset allocatie niveau is op dagbasis de iShares MSCI All Countries World index als benchmark genomen t.o.v. andere beleggingscategorieen. Daaruit blijkt o.a. dat vandaag de opgaande trends in de Duitse staatslening en Amerikaanse langlopende staatsleningen weer is hervat (zie onder). De dalende trends zijn ook hervat voor wat betreft Europees vastgoed, de opkomende landen, de regio Pacific en de grondstoffenindices. Let ook op de verzwakking in de goudprijs.

 

 

 

 

 

Uit het trendoverzicht van de iShares op landenniveau was het vandaag geen feest.  De enige positieve uitschieter was het Verenigde Koninkrijk in relatieve zin (t.o.v. ishares MSCI ACWI Index Fund).

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aandeel Alstom geeft zowel een absoluut als relatief verkoopsignaal t.o.v. de DJ Eurostoxx 60 index.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de landenindices verslechteren de franse CAC-40 en de Italiaanse MIB-index in relatieve zin t.o.v. de AEX-index.  En let goed op deBelgische BEL-20 index.

 

 

 

 

 

 

 

 

De BEL-20 index is uit een symmetrische driehoekspatroon gevallen in november en heeft daarna de klassieke pullback gemaakt begin deze week naar de steunlijn. Er ligt rond 2100 in de BEL-20 ook een dalende weerstandlijn langs de toppen van dit jaar. Het ligt daarom voor de hand dat de BEL-20 verder onderuit gaat naar nieuwe dieptepunten.

 

 

 

 

De iBoxx EU Sovereign Germany Index 7 -10 jaar ligt nog steeds sterk. Recent werd een ‘MT’-alert actief (= ‘middellange termijn ‘koop’-signaal, na de zwarte candle).

 

 

 

 

De goudprijs bevindt zich nog in een stjgende trend, maar een recent ‘start hedge’-alert is een technische conditie van een op handen zijnde trendomslag. Noteer $ 1667 als kritieke grens. Een daling onder dit niveau wijst in de richting van een daling van de goudprijs naar $ 1400 in de nabije toekomst.

 

 

 

 

De RJ/CRB grondstoffenindex hervat de dalende trend na een test van de dalende weerstandlijn van het dalende trendkanaal dit jaar. Bij een daling onder 305 wordt het koersdoel 285.

 

 

 

 

De euro maakt aanstalten om uit een korte termijn symmetrische driehoek te vallen. Een daling onder 1,32 wordt beschouwd als nekslag voor de euro.

 

 

 

 

In de Amerikaanse S&P 500 hoofdsectoren  verslechtert o.a. ook de telecomsector (zie ook analyse gisteren Europese telecomsector).

 

 

 

Er zijn thans nog drie hoofdsectoren in de V.S. in een stijgende trend, waarbij de Consumer Discretionary nog relatief goed presteert.

OFFENSIEVE TA PORTEFEUILLE (geen wijzigingen vandaag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance chart offensieve portefeuille

 

 

 

 

 

 

De eerstvolgende update verschijnt in de loop van zondag a.s. 

met vriendelijke groet,

Edward Loef