Hallo, spreek ik met mijn broker?

Veel beleggers bellen hun broker/beleggingsadviseur voor beleggingsadvies. Hoe gaat dat in praktijk? Een voorbeeld: U las iets in de krant over vermeende prijsafspraken tussen telecom-operators. De Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMA) heeft invallen gedaan bij enkele aanbieders voor nadere onderzoek. Als de beschuldigingen waar zijn, dan worden er wellicht boetes uitgedeeld. Geen goed nieuws dus voor de telecomsector. Dus u belt uw broker/adviseur voor nader advies wat u moet doen met uw telecomaandelen. Moet u ze vasthouden, kopen of verkopen? Naast de ‘fundamentele argumenten’ over de telecomaandelen doet u er wellicht ook verstandig aan om te kijken wat de ‘markt’ ervan vindt. Hoe ligt de telecomsector er technisch bij?

Er zijn talloze argumenten waarom u aandelen in de telecomsector wel of niet moet hebben. De technisch analist hoeft niet te weten wat er allemaan in de telecomsector speelt. Alle informatie – positief of negatief – leidt tot koop- en verkooporders en die twee vinden elkaar in de beurskoers. Wat we willen weten is het antwoord op de vraag of de beurskoers in de goede richting beweegt. Laten we een exercitie doen van een technische analyse selectieproces. Eerst een blik op het overzicht van een aantal aandelen uit de AEX:

 

 

 

 

 

 

Als u het overzicht aanklikt, dan vouwt deze uit en kunt e.e.a. beter lezen. Wat opvalt is dat de meeste aandelen in de AEX in een lange termijn (ziel kolom LT) dalende trend bewegen. De korte termijn trend (zie kolom KT) is voor alle getoonde aandelen positief, behalve voor het aandeel KPN. De trend voor de korte en lange termijn in KPN wordt negatief beoordeeld (zie het min-teken). In de kolom ‘RS’ is de status ook negatief, wat wil zeggen dat de koersontwikkeling achterblijft bij de AEX-index (= benchmark). In de laatste kolom geeft het getal 9 aan dat er negen handelsdagen zijn verstreken sinds de relatieve verzwakking in de technische analyse wordt opgemerkt.

Als beleggers iets niet willen hebben in een stijgende trend, dan is het wel een aandeel dat achterblijft in de koerswinst die de beurs in z’n algemeenheid boekt. En als beleggers iets niet willen hebben in een dalende beurs, dan is het een aandeel dat relatief nog slechter presteert dan de beursindex.

In het trendoverzicht dat in de publicatie gisteren werd getoond, werd een ‘V’ vermeld bij het aandeel KPN in de kolom TA KV (= Technische Analyse Koop / Verkoop). Laten we daarom eens kijken naar de koersgrafiek van KPN in 2011.

 

 

 

 

De koersgrafiek van KPN vertoont een proces van lagere toppen en lagere bodems; de definitie van een dalende trend. Het aandeel KPN is recent onder de bodem van afgelopen maanden gevallen. Degenen die in de afgelopen maanden KPN hebben gekocht tussen euro 9,00 en euro 9,20 en eind november op verlies werden gezet, kregen in de afgelopen dagen de geledenheid om ‘break-even’ de aandelen weer van de hand te doen. De oude steun in de zone 9,00 – 9,20 is nieuwe weerstand geworden. Er ligt een dalingspotentieel naar de onderkant van het dalende trendkanaal van ca. 15% (= ca. euro 7,70). Hoe realististisch is dit dalingsrisico?

Eerst maar eens blik werpen op het marktrisico…wat toont de beursindex (AEX)?

 

 

 

 

Het ‘V’erkoopsignaal uit het trendoverzicht is nu goed zichtbaar door de AEX-grafiek hierboven eenmaal aan te klikken. Het ‘sell’-signaal bij de zwarte candle oogt identiek aan die van 28 oktober, waarna de AEX -15,5% verloor. Het marktrisico is niet alleen op basis van het technisch/kwantitatieve handelsmodel hoog, maar ook de (subjectief) getrokken dalende weerstandlijn langs de koerstoppen van de AEX in april, mei, juli en oktober dit jaar zorgt waarschijnlijk voor terugkerend aanbod/winstnemingen op de beurs.

Niet alleen het marktrisico is belangrijk, maar ook de technische conditie van de Europese telecomsector.

 

 

 

 

In de weekgrafiek van de DJ Stoxx 600 Telecom sector is de dalende trendlijn langs de toppen van dit jaar weer opgezocht. In relatieve zin zijn we getuige van een verzwakking van de telecomsector ten opzichte van de brede Europese aandelenmarkt (= benchmark DJ Stoxx 600 index). De groen/zwarte MACD afgeleid van de paarse relatieve sterktelijn is eind november negatief gekruist en luidt daarmee voor de komende weken een periode van underperformance in.

 

 

 

 

De daggrafiek vertoont een ‘sell’-signaal. De technische verklaring voor dit ‘sell’-signaal vloeit voort uit het feit dat het (blauwe) 20-daags gemiddelde onder het (rode) 120-daags gemiddelde noteert. De trend is daardoor ‘dalend’ en hierbij past een tactisch beleid van ‘Sell on Strength’. Wanneer is dat ‘verkopen op sterkte’-moment dan precies? Antwoord: als er een gesloten candle tot stand komt. De gesloten candle illustreert een slotkoers onder de openingskoers.

Het ‘V’erkoopsignaal zien we o.a. terug in het trendoverzicht van de Europese DJ Stoxx 600 sectoren. Het is zes handelsdagen geleden dat de groen/zwarte MACD-lijnen afgeleid van de paarse RS-lijn elkaar negatief kruisten.

Trendoverzicht Europese sectoren

 

 

 

 

 

Trendoverzicht AMX aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Eurostoxx 50 aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJZIGINGEN FICTIEVE TA-MODELPORTEFEUILLE

Met een topdown benadering wordt de fictieve TA modelportefeuille onderhouden. Op basis van de technische analyse van de telecomsector en in het bijzonder KPN wordt besloten om voor maximaal 2% van het kapitaal een KPN Turbo Short aan te schaffen met een stop loss niveau op euro 10,70 (ISIN-code NL0009809987, indicatiekoers euro 2,61).

Overzicht o.b.v.slotkoersen 7 december 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance-ontwikkeling vanaf 1 augustus 2011

 

 

 

 

 

 

 

Dank voor uw aandacht.

met vriendelijke groet,

Edward Loef