Wat moet ik nu doen?

In de zoektocht naar rendement willen beleggers van beursanalisten vaak twee dingen weten: 1) Wat moet ik doen? (lees: kopen, houden, verkopen?) en 2) Wanneer moet ik instappen of uitstappen? Het antwoord op deze vraag is voor iedereen verschillend. De heer X speculeert namelijk op de korte termijn en mevrouw Y belegt voor de lange termijn. Er is dus geen bevredigend antwoord voor beiden tegelijkertijd te geven. We moeten dus een keuze maken. De technisch analist op deze website kiest daarom voor een aanpak die is gebaseerd op vier uitgangspunten, t.w.: Logica, Objectiviteit, Eenvoud, Functionaliteit. Hierover wordt in het besloten gedeelte meer tekst en uitleg gegeven.

 

Laag kopen en hoger verkopen is de doelstelling van menig belegger/speculant. Maar hoe weten we nu wat laag is en wat hoog? Daarvoor moeten we ons een beeld vormen van waar we vandaag staan als we een beleggingsbeslissing willen nemen. Om te weten hoe we hier terecht zijn gekomen gaan we eerst kijken waar we vandaan kwamen. Het verleden is ons enige houvast. Daarom is de lijfspreuk van deze technisch analyst ‘We study the past to understand the future’. Degene die deze uitspraak goed leest, die ziet dat er NIET staat ‘….to predict the future’, want dat is wat anders. Toch is dit de rol die ondergetekende technisch analist voor veel mensen vervult. Waar gaan we naartoe met die beurs(koersen)? Om dat te weten kijken we eerst terug. Tot zover de Logica.

Technische analyse is het analyseren van historisch gedrag van marktprijzen door middel van grafieken. Na enige ervaring herkent de technisch analist bepaalde patronen die in de tijd repeteren en dezelfde uitkomsten laten zien. Het probleem hierbij is de subjectieve bril van de technisch analist. Soms ziet hij patronen die anderen niet zien of anders interpreteren. Vandaar dat er gekozen wordt voor een specifieke aanpak om terugblikkend de koersontwikkelingen eerst maar een objectief in kaart te brengen door het maken van afspraken. Bijvoorbeeld…als de beurskoers boven het 20-daags gemiddelde noteert en het 20-daags gemiddelde noteert boven het 120-daags gemiddelde dan is zowel de korte termijn trend (van afgelopen 20 handelsdagen) stijgend als de lange termijn stijgend (terugblikkend over een periode van 120 dagen). De onderliggende waarde kan worden aangehouden (= hold). Valt de koers terug onder het 20-daags gemiddelde dan ontstaat er een ‘koop’gelegenheid. Omgekeerd geldt dat de trend dalend is en zijn oplevingen boven het 20-daags gemiddelde een ‘verkoop’gelegenheid.

In de grafiek van de Dow Jones Industrial Average (zie onder) is de trend stijgend wanneer de grafiek lichtgroen of donkergroen kleurt en dalend wanneer de grafiek oranje/rood kleurt.

 

 

 

 

De ‘objectieve’ regels maken het hopelijk makkelijker om beleggingsbeleid te maken. Eenvoudig is te zien wanneer het bezit van aandelen ‘veilig’ is, dus kan worden aangehouden en wanneer het ‘onveilig’ is, dus ‘verkoop’ is te overwegen. Met voorspellen heeft dit niets te maken. De lichtgroene gebieden markeren koersniveaus die een beleid van ‘kopen op zwakte’ omarmt tijdens een stijgende trend en de oranje gebieden markeren de koersniveaus die een beleid van ‘verkopen op sterkte’ tijdens een dalende trend rechtvaardigen. Kopen op zwakte is voor de aandelen uit de Dow Jones Index dus gerechtvaardigd.

Maar welke aandelen zouden dat kunnen zijn? We tonen een overzicht van aandelen uit de Dow Jones Industrial Average op basis van de slotkoersen op 30 november. Klik op het overzicht om deze beter te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links van de kolom trend ‘KT’ doen zich tal van technische verbeteringen voor. De groene opwaartse driehoekjes markeren een stijging van de beurskoers boven het 20-daags gemiddelde. In de kolom ‘LT’ zijn er negatieve vakjes. Het betekent dat het 20-daags gemiddelde onder het 120-daags gemiddelde noteert. M.a.w. de opleving van diverse aandelenkoersen vindt plaats binnen een dalende (lange termijn) hoofdtrend. Noem het maar een ‘bear’marktrally, met alle risico’s van dien. In de kolom TA KV doen zich ‘K’00psignalen voor. Hier liggen tal van condities aan ten grondslag, maar dat is misschien iets voor een cursus. Laat maar weten of u hiervoor eventueel belangstelling heeft. Bij voldoende belangstelling organiseer ik een cursus voor u.

Wat is nu het grote probleem?

Inderdaad…bij meerdere technische verbeteringen of ‘K’oopsignalen moet u keuzes maken. En dat kost tijd. Die tijd wil ik besparen. De keuze wordt gemakkelijker als u ook rekening houdt met de Amerikaanse sectoren die in een opgaande trend bewegen en beter presteren(!) dan het marktgemiddelde. Daarom vindt u hieronder een overzicht van de 10 hoofdsectoren van de S&P 500 index.

 

 

 

In de kolom ‘RS’ ziet u de sectoren die beter presteren dan de S&P 500 index. Het gaat hier voor alle duidelijkheid om de ‘Consumer Staples’ (= voeding en drank), HealthCare, Industrials, Telecom Services en Utilities. Wat specifiek opvalt is de Industrial Sector die ook een relatief koopsignaal afgeeft alsmede een lange termijn koopsignaal. Hierover straks meer. Eerst terug naar het overzicht van de 30 Dow aandelen. Het aandeel Pfizer (HealthCare sector)  zit in een lange termijn opgaande trend en vertoont door de sterke stijging sinds 1 handelsdag eerder de aanzet voor een outperformance. Merck is een alternatief binnen de HealthCare sector. Kraft Foods en Mcdonalds bewegen ook in stijgende trends en vertonen een outperformance volgens de kolom ‘RS’. In de sector Telecom Services geeft Verizon Communications een ‘K’oopsignaal.  Caterpillar (= Industrials) geeft een koopsignaal binnen een stijgende trend.

 

 

 

 

Een ‘BULL’-signaal in de ‘Indusrials sector’ treedt op, omdat de beurskoers boven het 20-daags en 120-daags gemiddelde is komen te liggen (zie onder ingezoomd) en de ‘moving average convergence divergence’-indicator (de zwart/groene MACD) elkaar opwaarts kruist. De MACD is afgeleid van de relatieve sterktelijn.

 

 

 

 

Het ordenen van de richting van de trends in een voortdurend (snel) veranderende omgeving vereist dagelijks (veel) onderhoud en discipline. Uiteindelijk zal er telkens een afweging moeten worden gemaakt wat ‘het beste’ is. Om die reden wordt de gisteren geheel gesloten fictieve offensieve modelportefeuille weer stap voor stap opgebouwd. Het doel ervan is om u aan te tonen dat met een logische, objectieve en eenvoudige wijze technische analyse heel functioneel wordt (toegepast) in de overtuiging dat dit op termijn leidt tot positieve resultaten in goede en slechte tijden en in makkelijke en moeilijke tijden.

Dit was het voor vandaag. Morgen vier ik een bijzondere dag met mijn vader die 80 jaar oud wordt. De eerstvolgende update verschijnt z.s.m. in de loop van dit weekend (met nog meer overzichten na deze woelige week).

Dank weer voor uw aandacht.

Edward