Goed nieuws is slecht nieuws

Vraag nooit aan een technisch analist naar het waarom van koersstijgingen of koersdalingen. Vraag ook niet of slecht nieuws goed nieuws is of goed nieuws slecht nieuws. Het is simpelweg zijn taak niet. Zijn taak is historische beurskoersen analyseren om de meest waarschijnlijke toekomstige richting van de trend in te schatten. Het liefst doet de technisch analist dat op een onbewoond eiland verstoken van al het wereldnieuws. Hij heeft alleen een grafiek ter beschikking zonder naam, prijs- of tijdas. De technisch analist die eenzaam op het onbewoonde eiland naar de grafiek zit te turen weet dus niets af van een gezamenlijke actie van de belangrijkste centrale bankiers in de wereld om een financieel armageddon te voorkomen. Het zal ‘m een kokosnoot zijn wie, wat en waarom. Alle informatie die leidt tot vraag en aanbod ontmoet elkaar immers via de beurskoers. De technisch analist focust daarom liever op de beurskoers en daarvan afgeleide indicatoren om de richting van de trend vast te stellen.

Wanneer de grafiek van de AEX vanaf 2009 wordt bekeken zijn er twee groene kaders zichtbaar. Deze kaders zijn groen, omdat het sein op ‘veilig’ staat voor beleggers. Dat sein staat op ‘veilig’ in de groene kaders omdat in die periode het blauw gekleurde 20-daags gemiddelde boven het rode 120-daags gemiddelde noteert. De lichtgroen gekleurde gedeelten in de grafiek zijn de momenten waarop het aantrekkelijk is om op die momenten van zwakte te kopen. In de blauw gekleurde situaties is de trend sterk stijgend. In de situaties waarin het 20-daags gemiddelde onder het 120-daags gemiddelde noteert, staat het sein voor de AEX op ‘onveilig’. Het is een markt die gevaarlijk is, omdat er per saldo waarde verloren gaat of dreigt te gaan. Het is dus een bewuste keuze als men toch in de gebied wil treden of ‘traden’. Het is gevaarlijk, omdat het ook het gebied is waar dalingen vaak snel en krachtig verlopen en zie dan maar eens het kapitaal te behouden of te laten groeien. Dat laatste kan alleen door ‘te verkopen op sterkte’. De momenten van sterkte zijn oranje gekleurd. Zoals vandaag in de AEX het geval is.

AEX vanaf 2009

 

 

 

 

Natuurlijk komt er vroeg of laat een situatie waarin er weer een groen kader ontstaat, maar dan moet de koersstijging vandaag wel een vervolg krijgen. Vandaag steeg de AEX met +4,2%. Dat is veel, maar niet uniek. We hebben dat vaker gezien (zie grafiek hieronder met rode pijlen). Het enige probleem van de 90 waarnemingen sinds 1983 is….dat 77 keer een rally groter dan +4,2% plaats vond tijdens een situatie, waarbij het 20-daags gemiddelde onder het 120-daags gemiddelde noteert. Met andere woorden (voor wat het statistisch waard is), in 85% van dit soort handelsdagen is er sprake van een dalende trend. Het goede nieuws is dus dat u oplevingen kunt gebruiken om te anticiperen op slecht nieuws.

AEX rode pijlen illustreren dagwinsten > 4,2%

 

 

 

 

In de overzichten hieronder kunt u zien wat de technisch conditie van de verschillende sectoren en individuele aandelen is op basis van het 20-/120-daags gemiddelde en de beurskoers.

Eerst een overzicht van de koersveranderingen in de hoofdsectoren vandaag in de Europese DJ Stoxx 600 index op dagbasis, afgelopen week en 20 handelsdagen, alsmede de laatste 60 en 120 handelsdagen:

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u de overzichten in deze publicatie aanklikt, dan vouwt deze zich open en is deze beter leesbaar.

De actuele trends in de Europese hoofdsectoren treft u aan in het overzicht hieronder:

 

 

 

 

 

 

De sectoren Food & Beverage, Oil & Gas, Personal Care & Household, Retail en Technologie bevinden zich dankzij de stijging vandaag boven het 20-daags gemiddelde. De korte termijn trend (zie kolom KT) is daardoor stijgend. De lange termijn trend is ook stijgend, omdat het 20-daags gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde noteert. Bij andere sectoren is de lange termijn trend (zie kolom LT) nog negatief. Merk verder op dat in relatieve zin (zie kolom RS) de defensieve sector ‘Food & Beverage’ de voorkeur heeft van de fondsen die in een korte en lange termijn opgaande trend bewegen. In de sectoren Personal Care & Household, Retail en Telecom is het 1 dag geleden dat er een signaan voor relatieve underperformance geactiveerd werd. Met deze informatie kunt u hopelijk sneller prioriteiten stellen in welke sector de beste kansen of grootste bedreigingen schuilen. Uiteraard is dit een momentopname.

Op deze wijze kunt u ook het volgende trendoverzicht leren lezen van de AEX aandelen:

 

 

 

 

 

 

 

Het hele idee van deze site is dat u gewapend met de sectoranalyes op zoek kan gaan naar die aandelen die binnen deze sectoren voldoen aan uw criteria om te ‘kopen op zwakte’ danwel te ‘verkopen op sterkte’.

De stijging van de AEX boven het 20-daags gemiddelde wordt gekwalificeerd als ‘bear’marktrally, omdat de lange termijn trend nog steeds dalend is. Het koopsignaal in Royal Dutch is interessant in die zin, dat de Europese Oil & Gas sector ook in stijgende trend beweegt.

In de AMX-index beweegt Vopak in een stijgende trend. Andere aandelen ondernemen een ‘bear’marktrally.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht ASCX-fondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Eurostoxx 50 index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De S&P 500 index is met 4,3% gestegen boven zowel het 20-daags gemiddelde als het 120-daags gemiddelde (zie grafiek). Het 20-daags gemiddelde ligt krap onder het 120-daags gemiddelde, waardoor de daily candle zwart is. De zwarte candle markeert overgangsfasen. Die zijn het lastigst, omdat op voorhand nooit met enige zekerheid is te zeggen over de fase-overgang duurzaam is of niet. Al met al blijft ook dit ‘vak’ meer kunst dan wetenschap. Hoe dan ook, de S&P 500 index heeft een hogere bodem gevormd vorig week, hetgeen nu als een positief signaal moet worden opgevat, hoewel de hoofdtrend een dalende tendens vertoont (zie dalende hellingshoek 120-daags gemiddelde).

 

 

 

 

De hogere bodem in de S&P 500 index en de onverwachte doorgaande herstelbeweging dwingt de baisseposities in de offensieve fictieve TA portefeuille op te ruimen om het risisco van verdere verliezen te voorkomen. Risicobeheersing komt op de eerste plaats en al het andere is secundair.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance chart fictieve modelportefeuille

 

 

 

 

Overzicht trendstatus Dow Jones Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dow Jones Industrial Average vanaf 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u overigens vragen/opmerkingen…laat het gerust weten.