Fibonacci @ work

De rij van Fibonacci (genoemd naar Leonardo van Pisa) kent een getallenreeks die interessante eigenschappen en verbanden bezitten met onder andere de gulden snede. De rij is als volgt opgebouwd: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, enz.  Door twee opeenvolgende getallen telkens op elkaar te delen verkrijgt men de uitkomst 1,618 of 0,618. Deze ratio kenmerkt in vele facetten van de natuur het verband tussen groei en verval. De aandelenmarkten en -indices die stijgen en dalen worden vaak gekenmerkt door deze ratio’s. De slotkoers van de AEX vandaag eindigt op zo’n ratio. Nog belangrijker is deze ratio in de S&P 500 index. Laten we eens kijken….

De AEX is vanaf het dieptepunt in 2009 (=194,99) naar de top in 2011 (= 374,19) met 179,20 indexpunten gestegen. De laagste slotstand dit jaar in de AEX werd gezet op 263,44. Het verschil tussen deze laagste slotstand dit jaar en de top bedraagt 110,75 indexpunten. De correctie bedraagt daardoor exact 61,8% van de complete koersstijging vanaf het dieptepunt in 2009. Een ander aktueel voorbeeld is de daling vanaf de top op 318,18 naar de bodem vorige week op 268,74. De AEX is sinds vrijdag in herstel en sloot vanmiddag op 287,55 na een intraday hoogste koers op 287,69. Bij een indexstand op 287,63 wordt 38,2% van de koersdaling hersteld, hetgeen in relatie tot de daling overeenkomt met de ratio 100 -/- 38,2 = 61,8.

De Amerikaanse S&P 500 index is vanaf het dieptepunt in 2009 (= 666,92) naar de top dit jaar (= 1370,51) gestegen met 703,59 punten. Het betekent dan een ‘natuurlijke’ correctie ca. 38,2% van de stijging moet corrigeren om op een 61,8% Fibonacci-retracement te belanden. Deze berekening suggereert een daling naar 1101,74. Dit niveau komt vrijwel exact overeen met de intraday laagste koersnotering op 9 augustus jl. (= 1101,21). Wanneer dezelfde berekening wordt gemaakt op basis van de laagste slotkoers in 2009 (= 676,53) en hoogste slotkoers dit jaar (= 1363,61) dan komt het Fibonacci-retracement niveau te liggen op 1101,14.

De bodem van augustus dit jaar in de S&P 500 index werd op 3 oktober scherper gesteld bij een slotkoers op 1099,23. Intraday werd een koersherstel ingezet op 4 oktober vanaf een intraday dieptepunt op 1075,37. De top in de S&P 500 index op 27 oktober werd intraday  gezet op 1292,18. De stijging bedroeg dus 216,81 indexpunten. De koersdaling die hierna volgde maakte 61,8% van deze herstelpoging stuk. De Fibonacci-ratio ligt op 1158,52 hetgeen vrijwel exact overeenkomt met het dieptepunt eind vorige week op 1158,66 (slotstand 1158,67).

Wat is nu de conclusie? Wanneer beurskoersen sterk presteren en dan getroffen worden door een correctie waardoor 38,2% ‘kapot’ wordt gemaakt, dan is dit een gebruikelijk fenomeen en een volstrekt ‘normale’ reactie. Voor wat betreft de Amerikaanse aandelenindex (S&P 500 index) is de bodem rond 1100 een normale correctie. Wanneer ca. de helft wordt ingeleverd (= 50%) dan zou je kunnen zeggen dat de tegenaanval op de middenlijn wordt afgeslagen. Vindt er een reactie plaats die sterker is dan 50% dan eindigt deze beweging ‘idealiter’ bij een 61,8%-ratio. Dit laatste zien we vanaf 2009 terug in de AEX-index.

Voor wat betreft de stijging van de AEX vanaf het intraday dieptepunt op 256,36 naar de intraday top op 318,18 is de AEX met 61,82 punten gestegen. Het 50% Fibonacci-retracement van deze stijging ligt op 287,27.  De AEX bevindt zich vandaag dus op slotkoersbasis op een potentieel draaipunt. Als de AEX zich herstelt van de daling sinds eind oktober dan wordt bij een indexstand op 293,46 de helft goed gemaakt.

Vanaf de top in oktober hebben zowel de AEX als de S&P 500 index meer dan 50% van koersstijging vanaf de bodem dit jaar weer weggegeven (t/m vorige week vrijdag). Het herstel dat sinds eind vorige week is ingezet heeft zowel in de AEX als de S&P 500 index geleid naar een tegenaanval, waarbij vandaag de middenlijn (= 50%) weer is opgezocht. De structuur van de koersdaling (zie eerdere publicatie) oogt niet compleet en de neerwaartse reactie op de rally vorige maand was relatief sterk. Fibonacci zou daarom waarschijnlijk defensief spelen.

S&P 500 index vanaf 2009

 

 

 

 

S&P 500 index vanaf eind september

 

Tags: , , ,