Technische analyse visie met een missie

Op de beurs kunt u alle kanten op en dat maakt u onzeker. Daarom toetst u graag uw visie aan de mening van een expert. Mijn missie is dat u beter geen visie kunt hebben, maar een methode. Een methode die logisch in elkaar steekt, objectief trends signaleert, eenvoudig is toe te passen en die functioneel van aard is. Dat wil zeggen, dat u weet waaraan u toe bent. De methode LOEF voorspelt niet, maar brengt trends in kaart op basis van vooraf vastgelegde criteria. Charles Darwin ging ooit weg met een missie en kwam terug met visie: ‘Niet de sterkste of de slimste overleeft, maar degene die zich bereid toont aan te passen aan de verandering’. Mijn missie is om u dat met eigen ogen te laten zien, zodat u weer een visie heeft op de stand van zaken.

De methode LOEF combineert een 20-daags en 120-daags koersgemiddelde met de beurskoers. Op basis van afgeleide indicatoren wordt ook de kracht van de richting van de trend gemeten. Dit leidt tot verschillende kleuren in de grafiek die iets zeggen over de fase van de beweging. De betekenis van die kleuren luidt als volgt:

 

 

 

 

Op basis van deze kwantitatieve criteria zijn de verschillende instrumenten van verschillende asset-classes in een kwadrant geplaatst:

 

 

 

 

 

 

 

Vorige week was de iShares Barclays 20+ Yr Treusury Bond Fund (betrekking hebbende op Amerikaanse staatspapier met een looptijd van 20 jaar en langer) in een stijgende trend en het meest gevraagd. Het edele metaal zilver bevindt zich in een dalende trend en was met een daling van -6,71% de drager van de rode lantaarn. De Europese vastgoedsector verloor -6,61%.  Topvorming vond er o.a. plaats in de S&P 500 index.

 

 

 

 

In de grafiek hierboven is te zien hoe de iShares Barclays 20+ Yr Treasury Bond Fund boven het 20-daags gemiddelde noteert en het 20-daags gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde. Alle ogen kunnen zien en alle vingers kunnen aanwijzen dat de trend stijgend is. De blauwe candles wijzen op een sterk positief momentum.

In de grafike hieronder is het omgekeerde zichtbaar. De Europe Stoxx 600 REITS (= vastgoed) sector bevindt zich onder het 20-daags gemiddelde, terwijl het 20-daags gemiddelde onder het 120-daags gemiddelde noteert. Alle ogen kunnen zien en alle vingers kunnen aanwijzen dat de trend dalend is. De paarse candles wijzen op een sterk negatief momentum.

 

 

 

 

In de situatie dat de koers onder het 120-daags gemiddelde noteert, maar het 20-daags gemiddelde noteert boven het 120-daags gemiddelde, dan wijst dit op topvorming. Het topvormingsproces doet zich o.a. voor in de Amerikaanse S&P 500  index (zie onder).

 

 

 

 

De candles van de S&P 500 index kleuren nu zwart ten teken van een overgangsfase van positief naar negatief.

 

 

 

 

 

 

 

Alleen de Dow Jones Industrial Average zit samen met Mexico nog in een stijgende trend. De S&P 500 index en de Nasdaq Composite raken samen met de Britse FTSE-100 index en de Braziliaanse Bovespa ‘over de hill’. Vorige week daalde de AEX met -4,31% en India, Frankrijk, Belgie en Griekenland leverden nog meer in.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle sectoren leverden vorige week in ongeacht de fase waarin de sectoren zich bevonden (zie overzicht hierboven). Voeding en drank is altijd nodig – zelfs in een crisis – dus deze sector is relatief veilig. De automobielsector kachelde -8% achteruit.

De sector Basic Resources (denk hierbij aan bedrijven in de mijnbouw en grondstoffen) verloor na het Europees vastgoed het meest, wat vragen doet stellen over de vooruitzichten van de grondstoffenprijzen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het antwoord wordt gegeven in het trendoverzicht hierboven van de verschillende grondstoffenprijzen die voor het merendeel in een dalende trend bewegen. Alleen de olieprijs en goudprijs zitten nog in een stijgende trend, maar ook hier werd vorige week koersverlies geleden.

Kortom, wanneer de (veranderingen) in de trends worden waargenomen kunnen we twee dingen doen. Een eigen visie erop nahouden los van de richting van de trend of….luisteren naar de richting van de trend en u hierop aanpassen.

Ik kan en mag u niet adviseren, maar ik kan wel een fictieve modelportefeille samenstellen op basis van de trendoverzichten en hier invulling aangeven op basis van een offensieve, neutrale en defensieve beleggingshouding. De bedoeling hiervan is aan te tonen over een periode van drie jaar dat beleggen zonder visie waardevoller kan zijn dan beleggen met een visie. Dat is het idee. De offensieve portefeuille werd eerder onderhouden en gepubliceerd via een nieuwsbrief. Deze offensieve portefeuille wordt uitgebreid met een viertal Turbo Short instrumenten, t.w.

Turbo Short Vastgoed (ISIN code NL0000874294) indicatiekoers EUR 14,76

Turbo Short AMG (ISIN code NL0009892504) indicatiekoers EUR 4,28

Turbo Short Boskalis Westminster (ISIN code NL 0009892512), indicatiekoers EUR 8,56

Turbo Short Freeport-McMoRan (ISIN code NL 0009938356), indicatiekoers EUR 9,50

Bovengenoemde onderliggende waarden bevinden zich allemaal in dalende trends en worden in de portefeuille opgenomen voor elk een totaalbedrag van EUR 2500, zijnde ca. 1% van de totale portefeuillewaarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de neutrale portefeuille die met ingang van vandaag van start gaat worden individuele aandelen opgenomen die nog in een stijgende trend bewegen, zijnde AB INBEV, Ahold, Royal Dutch Shell, Vopak, Roche Holding, Autozone, Pfizer, McDonalds, Cisco Systems, IBM. Het belang bedraagt 3% van EUR 250.000 fictief startkapitaal. Voor een belang van 10% wordt de Lyxor BEAR Eurostoxx50 gekocht (deze index zit in een dalende trend) en voor 10% wordt de ZKB Gold ETF opgenomen (die nog in een stijgende trend beweegt). Verder wordt voor elk 25% een positie ingenomen in de Vanquard Long Term Corporate Bond Fund en de iShares Barclayss 20+ Yr Treasury Bond Fund.

 

 

 

 

 

 

 

 

In de defensieve portefeuille (zie onder) wordt voor 20% opgenomen Vanquard Long Term Government Bond Fund, 20% Rorento, 20% 7,5 NL per 2023, 5% iShares Barclays TIPS Bond Fund, 10% ZKB Gold ETF, 15% Vanquard Consumer Staples ETF en 10% LYXOR BEAR Eurostoxx 50.

 

 

 

 

 

 

In de defensieve en neutrale fictieve modelportefeuilles zal naar verwachting (veel) minder worden gewijzigd dan in de offensieve portefeuille die dagelijks aangepast kan worden. Het doel is om methodisch een positief resultaat te realiseren onder alle denkbare omstandigheden. Of zoals het Financieele Dagblad afgelopen weekend zo mooi opmerkte: ‘Huiverige belegger voedt vraag naar ‘absolute return’-fondsen’.

Met deze website hoop ik voldoende inspiratie te geven om aan de wens van ‘absolute return’ tegemoet te komen door de markt (lees: de grafieken) ons te laten vertellen in welke richting en met hoeveel kracht de trends zich ontwikkelen.

Rest ons slechts de discipline om ons aan de gesignaleerde verandering aan te passen.

Heeft u vragen, stuurt u a.u.b. een email naar loeftabv@gmail.com

 

 

 

Tags: , ,