Nul vertrouwen in oplossing eurocrisis

In de afgelopen 10 jaar bewoog de waardering van staatspapier uitgegeven door de Europese landen harmonieus, totdat de kredietbeoordelaar Fitch in mei het oordeel over de kredietwaardigheid van Griekenland met drie stappen verlaagde en Standard & Poor’s zich negatief uitliet over Italie. Het vertrouwen in een oplossing voor de eurocrisis lijkt nul komma nul, nu de obligatiekoersen van Europese staatsleningen elk een eigen richting kiezen (zie grafiek)

iBoxx EU Sovereign Price indices (toelichting in besloten gedeelte)

 

Uit het koersverloop van de gecomprimeerde grafiek aan het begin van deze publicatie blijkt dat tot mei de koersstijgingen en -dalingen van schuldpapier uitgegeven door Duitsland (zwart), Belgie (grijs), Frankrijk (blauw), Italie (groen), Spanje (rood), Oostenrijk (paars), Finland (geel) en Nederland (oranje) samen opgingen. Aan deze harmonie is sinds een half jaar een einde gekomen nu als het ware ‘geautoriseerd’ is wat al langer duidelijk was of vermoed werd. Griekenland kan zijn schulden niet meer betalen. Wie gaat dat betalen of beter gezegd wie kan dat betalen? Uit de verschillende charts van de iBoxx EU. Sovereign ‘landen’ overall price indices (zie onder) blijkt waar het geld naar toestroomt en waar het geld wegvloeit. De charts zeggen meer dan duizend woorden.

Ingezoomd vanaf 2010 (weekdata t/m heden)

 

 

 

 

iBoxx.Sterling.Sov.&Sub-Sov.Overall Price (UK)

 

 

 

 

iBoxx EU Sov. Germany Index Overal lPrice

 

 

 

 

iBoxx EU Sov. Finland Index Overall Price

iBoxx EU Sov Netherlands Index Overall Price

 

 

 

 

iBoxx EU Sov Austria Index Overall Price

 

 

 

 

 iBoxx EU Sov Belgium Index Overall Price

 

 

 

 

iBoxx EU Sov France Index Overall Price

 

 

 

 

 iBoxx EU Sov Spain Index Overall Price

 

 

 

 

iBoxx EU Sov Italy Index Overall Price

 

 

 

 

Duidelijk wordt dat het vertrouwen in Italie volledig wegzakt, Spanje volgt met nieuwe dieptepunten en dat Franrijk met de tenen vandaag op de rand van een neklijn(!) van een imposant (H)oofd(S)chouderpatroon staat.

 

 

 

 

Het breken van neklijnen van hoofdschoudertopformaties is geen sinecure. Afgaand op dit patroon in Frankrijk en wat recent in vorige publicaties omtrent de euro is getoond en besproken lijkt de euro spoedig niets meer waard. In elk geval zijn staatsobligaties van de Italiaanse, Spaanse, Franse en Belgische overheden in rap tempo aan het dalen.

U leest ook over de spread tussen de Duitse en de Nederlandse schuldpapieren morgen waarschijnlijk alles in de krant. De relatieve kracht van Nederlands staatspapier ten opzichte van Duits staatspapier (zie grafiek paarse lijn) krijgt nu ook klappen te verwerken. Dit heeft – naar mijn persoonlijke opvatting – vooral te maken met de behoefte in de markt aan ‘liquiditeit’ en ‘voldoende omvang’ om de geldstromen in goede banen te leiden. De (grote) beleggers willen snel kunnen schakelen tegen scherpe prijzen.

 

 

 

 

In de performancestaat van de afgelopen week/maand/kwartaal/halfjaar/jaar/2 jaar en 5 jaar is af te leiden dat staatsobligaties van Belgie, Italie, Spanje en ook Frankrijk qua koersresultaat weinig waarde toevoegen:

 

 

De dagelijkse candles van de euro kleuren paars. Dit betekent dat in de trendindicatoren een sterk negatief momentum wordt gemeten. In technische zin is er dus geen aanleiding om thans optimistisch te zijn over de (toekomst van de) euro.

 

 

 

 

De Amerikaanse Dow Jones Industrial Average (zie grafiek onder) geeft dezelfde aanblik als medio juli dit jaar. In principe is de trend stijged, maar het lijkt raadzaam om 11.600 als kritisch grens te hanteren om Wall Street kansen te blijven toedichten.

In Europa stonden de beurskoersen de hele dag onder druk met weinig aanwijzingen voor snelle verbeteringen. Volledigheidshalve hieronder de updates van de trendstatus

AEX

 

 

 

 

 

 

 

AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ Stoxx 600 sectorindices

 

 

 

 

 

 

DJ Eurostoxx 50 aandelen